Slunce v Kozorohu – Vyvrcholení

21. 12. 2022 ve 22:49 vstoupí Slunce do znamení Kozoroha, který stoupá vzhůru a hledá cestu, aby na vlastní oči uviděl krásu a zažil pocit naplnění z dosažení vrcholu odkud má vše jako na dlani. Na své cestě překonává překážky, nenechá se odradit, dokáže projít náročným terénem a stoupání si užívá, protože každý krok mu přináší jiný pohled, nové poznání a je stále překvapován krásou, která ho obklopuje. Na co pohlédne, vidí svýma očima a svým vnímáním zpracovává světlo světa a to, co spatřuje, ho naplňuje pocity. On sám je autorem pocitů, které prožívá, jež jsou nepřenositelné a těžce popsatelné.

Vnější krajina je stejně krásná jako naše vnitřní, neboť vnější svět je jen naší projekcí. Vidíme-li krásu kolem sebe, díváme se pohledem své krásy, svým srdcem. Kdo vystoupal nahoru, je vzhůru, protože dovršil svou cestu a zažívá pocit naplnění, se kterým se vrací domů, do svého srdce, aby sdílel své světlo, rozdával lásku a dal světu to nejcennější, co má, své krásné vnitřní bohatství. Využijme čas Vánoc a sdílejme sebe a svůj čas se svojí rodinou a svými milovanými. V rodině máme své kořeny a jsou-li zdravé, máme bohatou korunu. Naše zdraví, plodnost a bohatství se odvíjí od kořenů. Mějme srdce na dlani a podělme se včas o jeho krásu.

Během novoluní v Kozorohu 23.12. se zraněný léčitel Chiron v Beranu otočí do přímého směru. Od 19.7. jsme se vraceli ke starým zraněním z dětství, kdy jsme ztratili sami sebe, svoji přirozenost a svoji sílu. Pod dohledem rodičů a autorit jsme se naučili fungovat ve vymezeném bezpečném prostoru, abychom byli přijímáni a milováni. Kdo se cítil stísňován a kladl odpor, dostával se do problémů. Kdo jej nekladl a naučil se ustupovat, potlačil sám sebe a ten, kdo bezpečný prostor nepoznal, cítil se nemilován. Tento základní program nás provází od dětství, přitom rodiče a autority nám vymezili takové hranice, aby nás ochránili, jež pramení z jejich poznání, prožitých zkušeností, vlastního strachu a pocitu nedostatečnosti. Naše zranění nás vede ke stažení se do sebe, abychom si uvědomili, kdo jsme, a spojili se sami se sebou. Dokážeme-li transformovat bolest v lásku, dostáváme se ke své skutečné síle, moudrosti a soucitu. Přestane-li nás zranění omezovat, otevřeme se a „zrodíme“ se znovu a staneme se moudrými autory svého života, kteří svým vlastním příkladem inspirují druhé.

28.12. se Venuše v Kozorohu, kde pobude od 10. 12. 2022 do 3. 1. 2023, harmonicky spojí s Neptunem v Rybách. Venuše v Kozorohu je samostatná, zodpovědná a natolik vyspělá, že si uvědomuje, že problémy si způsobujeme svojí dětinskostí, nedodržováním pravidel a řádu, proto trpělivě plní své povinnosti. Jejich přemíra ji může zahltit. Vše má své hranice. Nemusíme vše zvládnout sami. To, že něco není, vadí jen zodpovědným a spolehlivým a nikomu jinému. Řekněme si o pomoc a důvěřujme, že to druzí zvládnou, i když to nebude podle našich představ. Oni se to jinak nenaučí. A to, co nebude, být nemusí anebo se to vyřeší bez našeho přičinění. Nespoléhejme jen na sebe, ale důvěřujme Vesmíru, že se o všechny postará. Tvořme si svůj bezpečný prostor, ve kterém si dáme takovou péči, abychom byli vyživení, naplnění a spokojení. Když máme dostatek energie pro sebe, teprve pak ji můžeme předávat dál.

29.12. se Venuše v blízkosti Pluta v Kozorohu spojí s Merkurem, který se ve stejný den otočí a do 18.1. se bude vracet znamením Kozoroha. Dokud nemáme čas zastavit se a uvědomit si, co a proč děláme, kam jdeme a co je naším cílem, jedeme stále ve stejných kolejích, naučených stereotypech a zaběhnutých systémech. Když jednáme automaticky, stáváme se soumary, kteří jsou zatěžkáni zbytečnostmi jen proto, že to někdo na ně naložil a přikázal jim jít. A ten, kdo přikazuje, na soumarech vydělává. Spousta práce se nakonec vůbec dělat nemusí. Často děláme něco jen pro to, že nedokážeme být v klidu, chceme být užiteční a čekáme na ocenění a uznání za svůj výkon. Zastavme se a popřemýšlejme s retrográdním Merkurem o tom, co bychom mohli odložit, přestat dělat anebo dělat jinak. Buďme zodpovědní sami za sebe a zredukujme své povinnosti, aby se do našeho života vrátila radost. Přistupme zodpovědně k tomu, co děláme. Děláme-li to s radostí a užíváme si to, na výsledku je to vidět. Bohatství nepramení z množství práce, ale z radostné práce.

K přesnému spojení Venuše s Plutem dojde 1.1. 2023 v 6:24. Pokud to přeženeme se Silvestrovskou nocí a pod vlivem alkoholu si popleteme postele, či přímo partnery anebo řekneme to, co bychom za normálních okolností neřekli, může dojít k radikálnímu obratu v našich vztazích. Mohou se objevit silné emoce jako žárlivost, závist, nenávist a hněv, které jsme dlouho skrývali a povedou k rozpadu vztahu anebo zažijeme kouzlo lásky, která se s důvěrou upevní a intimitou prohloubí. Záleží na naší poctivosti a upřímnosti, se kterou tvoříme vztah.

Černá Luna v Raku, která vytváří dlouhodobý aspekt s Plutem v Kozorohu, vytvoří 2.1. 2023 opozici s Venuší v Kozorohu. Na světlo se dostávají mysteria života, tajemství tabuizovaných témat jako smrti, zrození, sexu a peněz, na kterých je společnost založena a jimi ovládána. Každý musíme přijmout svého ďábla i anděla, vinu i nevinnost, aby došlo k narovnání, rozpuštění karmy a posunu vědomí směrem k jednotě. Láska je stejně andělská jako ďábelská a obě polarity se v jednom vztahu projevují. Láska a sex k sobě patří, ale zatímco lásku si nekoupíme, sex ano. Marilyn Monroe byla sexuálním symbolem, který jí vydělával peníze, byla obdivována, užívala si pozornost médií i mužů, kteří se blízko ní rádi blýskali. Její vztahy však byly pouze obchodní. Šlo v nich o její tělo, ale její duše nikoho nezajímala, proto v osobním životě spokojená nebyla, jak prohlásila: „Jsem jen malou dívkou ve velkém světě, která se snaží najít někoho, koho by milovala.“ Když se milujeme s láskou, dochází ke splynutí dvou duší, které se hluboce propojují a naplňují. Když láska chybí, je to obchod se zábavou, při kterém se těla uvolňují, ale duše zůstává prázdná. Každý si musíme zamést před svým vlastním prahem, přijmout obě polarity a navrátit se do rovnováhy, abychom nebyli hračkou v rukou druhých ani si nezahrávali s city druhých.

8.1. 2023 vstoupí Černá Luna na devět měsíců do znamení Lva a změní téma našich karmických zátěží, pro které jsme byli vyděleni z jednoty, abychom si prožili, co potřebujeme zažít, narovnali své dluhy a navrátili se zpět do jednoty. Ukáže se, kde je naše osobnost v nerovnováze, vychýlená z osy, zda se podceňujeme, nevěříme si a máme nízké sebevědomí anebo se přeceňujeme, naše ego je nabubřelé, jsme nejlepší na celém světě, všechno víme a známe a ostatní jsou hloupí. Ukáže se, jaký vztah jsme měli s tatínkem, zda nás podporoval, ukazoval nám světlo, nechal nás přirozeně zářit anebo nás shazoval, ponižoval a ukazoval na naši temnotu a slabá místa či v našem životě úplně chyběl. Známe-li svoje silné stránky a přijímáme své slabiny, jsme v rovnováze, vidíme svoji jedinečnost a jsme sami sebou. Jsme-li přirozenou autoritou, naše světlo jasně září, známe své hranice a místo ve společnosti.

9.1. se Venuše ve Vodnáři harmonicky spojí s retrográdním Marsem v Blížencích, který se 12.1. otočí do přímého směru a promění náš úhel pohledu. Pokud jsme si při retrográdním pohybu (od 30.10.) vyjasnili, co je pro nás důležité, které informace a blízcí lidé jsou pro naši budoucnost rozhodující, víme, kterým směrem se vydat. Svůj život si tvoříme sami svými rozhodnutími na základě informací, které máme, svých myšlenkových pochodů, stupně vědomí a poznání. Jsme-li závislí na druzích, vzájemně se omezujeme, přizpůsobujeme se a děláme kompromisy, které ve výsledku nevedou ke spokojenosti. Necháme-li prostor jeden druhému, vztah se promění. Když se naše cesty rozdělují a spojují, nezávislost přináší svobodu a důležité vlastní poznatky, kterými jeden druhého obohacuje a tím do vztahu vnášíme radost. Když vzájemně spolupracujeme a snažíme se pochopit jeden druhého a domluvit se, vždy se nějaké řešení najde. Pochopení a nadhled dává vztahům nový rozměr.

13.1. Slunce v Kozorohu vytvoří harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Naše rozhodnost určuje naše kroky. Víme-li, co je naším cílem, jímž může být i nalezení příčiny naší nespokojenosti, podnikáme odpovídající kroky a překračujeme omezení a své limity. Vše, co děláme, nás obohacuje a čemu se naučíme, ovládáme a zvládáme, můžeme předávat dále, čímž přispíváme k budování kolektivní spokojenosti, klidu a míru. Důvěřujme a uvolněme se. Naše kroky jsou vedeny a vždy správnou cestu najdeme.

18.1. se Slunce spojí s Plutem v Kozorohu. Každý se skrýváme pod maskou a hrajeme hry, ve kterých máme společenskou roli. Jsme naučeni, co můžeme a co nesmíme, čímž jednáme proti své přirozenosti. Nepřijímáme své přirození anebo jej využíváme k manipulaci, abychom měli prospěch, ovládali druhé a dokázali si svoji moc. Jsme-li přirození, jsme uvolnění a cítíme pravdu. Pokud důvěřujeme svým pocitům a máme v nich jasno, věříme sami sobě a víme, že to, co cítíme, je pravda a nenecháme se klamat. Odhalení pravdy, nás vede k obratu, odhození masky, očistění starých přesvědčení a návratu ke své přirozenosti. Nebojíme-li si přiznat pravdu, vracíme se ke své nevinnosti a stáváme se průkopníky, kteří přispívají k proměně rigidních společenských systémů a struktur.

Dokončeme rok 2022, rok Jupitera, s duchovním poznáním, že vše slouží k našemu dobru, i když to dobré není. Neztrácejme naději, když se nám něco nevede. Neúspěch je součástí úspěchu. Zkusme promyslet své kroky a vejděme do roku 2023, roku Marse, s chutí se projevit a aktivně se podílet na vytváření laskavé společnosti, aby nastal klid zbraní.

Přeji všem klidné vánoční svátky a pohodový start do nového roku. A na závěr si můžeme zazpívat s Markem Ztraceným, abychom neztráceli naději, vánoční píseň Snad se něco stane: „Bože jak to letí, rok zase utek a hlavní téma je opět dobrej skutek. Tak zavři oči a přej si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc. Dnes se sny plní, uooo. Snad se něco stane……“