Bachovy květové esence

jsou přírodní esence, které nesou energii, vibraci rostlin, ze kterých byly připraveny, čímž nás vylaďují do celistvosti a jednoty. Působí na pocity a emoce, které ovlivňují naše myšlení, rozpoložení a jednání. Zatímco negativní pocity ovlivňují mysl negativně a vedou nás k negativnímu jednání, jehož výsledkem jsou opět negativní pocity, pozitivní pocity přináší opačné výsledky. Esence dokáží jít ke kořeni problému a docílit emocionálního vyladění, čímž harmonizují mysl, duši a tělo.

Objevitelem je anglický lékař Dr. Edward Bach, který byl přesvědčený, že nemoc je způsobena vnitřní nerovnováhou a zdravotní problémy jsou signálem, že něco není v jednotě, že byla narušena celistvost. Cestu léčení konfliktu mezi duší a myslí viděl ve spojení s přírodou. Proto uspořádal komplex 38 rostlin, které svými vibracemi působí na emoce a navrací mysl do harmonie. Jeho cílem bylo sjednocení lidské duše s matkou přírodou a vesmírným otcem, aby došlo k psychickému, fyzickému i duchovnímu uzdravení.

Příprava Bachových květových esencí „namíru“ spojená s konzultací: 400 Kč.

Dělení bachových esencí dle emocí

STRACH A NEJISTOTA

k nalezení vnitřní pohody: kejklířka skvrnitá, osika obecná, devaterník dvoubarvý, slivoň třešňová, pávie červená

POCHYBY A NEDOSTATEK ODVAHY

ke ztotožnění se s vlastním výběrem a odvaha jednat sám za sebe: olověnec willmottův, chmerek roční, hořeček nahořklý, hlodaš evropský, habr obecný, sveřep větevnatý

NEZÁJEM

k navození radosti ze života: plamének plotní, zimolez kozí list, růže šípková, olivovník evropský, jírovec maďal, poupě jírovce, hořčice polní

OSAMĚLOST

podporují komunikaci a dialog: žebratka bahenní, netýkavka žláznatá, vřes obecný

PŘECITLIVĚLOST A ZRANITELNOST

pomáhají mít schopnost vyjádření se sebe sama: řepík lékařský, zeměžluč lékařská, ořešák královský, cesmína ostrolistá

SMUTEK A ZOUFALSTVÍ

obnovují pohodu a štěstí: modřín opadavý, borovice lesní, jilm štíhlý, kaštanovník jedlý, snědek chocholikatý, vrba bílá, dub letní, jabloň lesní

PŘEHNANÁ STAROSTLIVOST

pomáhají být otevřený: čekanka obecná, sporýš lékařský, réva vinná, buk lesní, pramenitá voda