Výklad tarotových karet

V tarotových kartách je obsažena životní moudrost. V obrázcích jsou zakódované symboly, které mají skryté poselství a přináší nové objasňující a rozšiřující pohledy pro naše vědomí. Výklad tarotových karet je založený na zákonu shodnosti, neboli analogie, který říká: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Jak v malém, tak ve velkém. Jak uvnitř, tak vně.“

Stejně jako používáme zrcadlo k pozorování svého zevnějšku, tarotové karty nám pomáhají nahlédnout do našeho vnitřního světa a poznat sebe. Karta přináší důležité informace našemu vědomí, abychom si uvědomili, jakým způsobem naše pocity, myšlenky a přesvědčení ovlivňují náš život a vyvolávají zkušenosti, které odpovídají obrazu na kartě, kterou jsme si vytáhli, a je s námi symbolicky propojená. Dojde-li k uvědomění, změníme své vědomí a přestaneme opakovat vzorce, které přinášejí opakované zkušenosti, a tím změníme svůj život.

 

Výklad tarotu: každá započatá hodina 500 Kč.

Dělení karet na velkou arkánu, dvorní karty a malou arkánu.

Velká arkána

popisuje vyšší významy života jako celku, učení založené na vesmírných, univerzálních zákonitostech a popisuje silné a důležité věci, často zásadního významu.

Dvorní karty

souvisí s důležitými lidmi v našem životě.

Malá arkána

se týká menších, bezprostředních životních lekcí.

Dělení karet podle živlů

Hole

nesou energii ohně a zastupují energii obecně, ukazují naše vnímání, intuici, pochopení a aktivitu.

Poháry

zastupují energii vody a odráží náš vnitřní svět, pocity, emoce, lásku a výměnu energie ve vztazích.

Meče

reprezentují energii vzduchu a zastupují mentální myšlenkové stavy a procesy.

Disky

představují energii země a ukazují na vnější hmotnou a tělesnou realitu, přičemž vnější skutečnost odráží naše vnitřní nastavení.