Slunce ve Vodnáři – Nástup na vlnu, která nás odnese na správné místo

20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem do znamení Vodnáře v 15:08, spojí s mocným Plutem v Kozorohu, aby se zviditelnilo, jak si stojíme a zda máme pevnou půdu pod nohama. Jsou-li naše základy pevné, žádné otřesy nás nepoloží a „kostlivci ve skříni“ nám neublíží. S tímto vědomím vstoupí Slunce do znamení Vodnáře a následující den do něj vstoupí mocné Pluto. To na nás vytváří tlak, abychom se přerodili, osvobodili se od já, ega, které se ztotožňuje s hmotou a objevili své pravé Já, které je spojené s tím, co nás přesahuje a slouží celku.

Všechny osobní planety, které budou postupně vstupovat do znamení Vodnáře, projdou prověrkou mocného Pluta. To po nás chce, abychom se přiznali, alespoň sami sobě nelhali a „kápli božskou“. Když budeme k sobě pravdiví, můžeme odhalit, co nám brání být ve své přirozenosti, ve které je naše opravdová síla. Pokud si na něco hrajeme a předstíráme, že jsme někým, kým nejsme, zbytečně se vyčerpáváme a ztrácíme svoji sílu.

Po Slunci bude jako první prověřen 5. 2. Merkur. Ten si vždy poradí, nějak to „okecá“ a najde cestu, jak z tlaku Pluta uniknout, ale nejlepší je mluvit pravdu, pokud chce obstát v křížovém výslechu. 13. 2. vstoupí do Vodnáře Mars a 16. 2. Venuše, a vždy následují den dojde k jejich přesnému spojení s Plutem. Mars a Venuše dostanou otázky na tělo, aby byly odhaleny jejich úmysly. Je-li si Mars vědom své vnitřní síly, se kterou dokáže jednat, nepotřebuje bojovat, aby se zviditelnil a vyšel jako vítěz, a je-li láska Venuše čistá, nepotřebuje se prodávat, aby se měla dobře. Jakmile oba postupně opustí Pluto, Mars počká na Venuši a ta mu 22. 2. padne do náruče. Při jejich milostném spojení si vymění energie a předají si lekce o svobodě a zodpovědnosti. Jen láska, která je svobodná, dokáže kvést a rozvíjet se, ale jen ten, kdo je zodpovědný a citově vyspělý, svobodu nezneužije.

27. 1. se Uran, vládnoucí planeta Vodnáře, otočí do přímého směru, aby znovu zatřásl s našimi jistotami a probudil nás. Když máme své jisté, usínáme na vavřínech a zapomínáme se radovat z toho, co máme, protože to, co máme jisté, nás po čase neuspokojuje. Když si nevážíme toho, co máme, ztrácí to pro nás hodnotu, a čeho si nevážíme, to zatracujeme. Zpomalme a uvědomme si krásu, která nás obklopuje, kterou můžeme tvořit a sdílet a poděkujme, že ji můžeme každý den vidět.

Hned po uranské otočce se 28. 1. s Uranem harmonicky propojí Merkur v Kozorohu. Naše mysl bude osvícena, abychom si všimli obyčejných věcí a spatřili zázraky v každodenním životě. Dostaneme nový vítr do plachet, který přinese nové myšlenky a nápady. Díky nim dojde k posunu. Až se 30. 1. s Uranem spojí Mars v Kozorohu, vyjasníme si své kroky. Přijde to jako blesk z čistého nebe, který nám posvítí na cestu. Najednou si uvědomíme, co musíme udělat, abychom změnili, co už nemůžeme vystát a nezůstávali v tom, co nám nevyhovuje. Pokud chceme, aby se něco změnilo, musíme začít u sebe. Nastoupíme-li na cestu změny, promění se i druzí, případně se odpojí, aby se jinde mohli připojit, což je v pořádku.

27. 1. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Jupiterem v Býku, který otevírá naši cestu růstu. Spatřujeme-li růst ve hmotě, chceme vlastnit a být bohatí, hromadíme a honíme se za penězi a hmotnými statky. Když si všechno můžeme rychle koupit, vše je dostupné a je toho dostatek, je lehké hromadit. Pokud na nic nemusíme čekat, jedna věc nahrazuje druhou, ale jednu pro druhou si nedokážeme užít. Toužíme-li po dalších a lepších věcech, které nás na chvíli zabaví, nemáme čas užívat si to, co máme a radovat se z obyčejných věcí. Svět hmoty si sami tvoříme a naše tvořivost je nevyčerpatelná, proto stále bude něco nového a zajímavého, ale „vnější pozlátka“, za kterými se honíme, nás nikdy nedokáží uspokojit. Chceme-li tuto honičku zastavit, musíme se otevřít energiím, které nejsou vidět, ale ovlivňují náš život. Ty nevidíme, podobně jako radiové vlny, ale přijímač je zachytí, zpracuje a vyšle informace a ovlivní náš osud. Uvolněme se a vnímejme proud života, který je v nás a jeho vlny nás formují, informují a nesou. Poznejme svůj přijímač, který vytváří náš osud. To je ten správný růst, který nás dokáže udělat šťastnými.

5. 2. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Chironem v Beranu, kdy se můžeme povznést nad svá traumata a zranění z dětství, ve kterých se schovává dar poznání. K jeho nalezení potřebujeme rozlousknout vlastní oříšek a dostat se k jádru. Když pochopíme souvislosti a příčinu našeho zranění, uzdravíme svůj zárodek a zrodíme se znovu, vědomější a moudřejší. Oddejme se proudu života, který nás nese a má všechny informace, které potřebujeme, i když většině z nich nerozumíme. Když začneme vnímat energie, začneme vnímat život, rozšiřovat vědomí a chápat, že je vše propojené, a tak minulost, přítomnost a budoucnost jsou jedno. Pochopíme-li souvislosti, poklekneme před moudrostí a dokonalostí života.

8. 2. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Lunárními uzly a neharmonický aspekt s Uranem v Býku. Každá změna začíná u mě. Když se nezměním já, nezmění se ani druhý. Proč by se měnil, když nemá důvod? Změny nás však děsí, přináší zmatek a chaos, proto nechceme opustit své jisté, i když nám to nevyhovuje. Opouštíme-li své jistoty, nacházíme se v neznámém prostoru, nevíme, co bude a co nás čeká. Když se dostáváme za svoji komfortní zónu, setkáváme se svým strachem, který nám velí vrátit se, ale jeho překonáním poznáváme svoji odvahu a svoje pravé Já. Pro něj je důležité, aby se oddělilo od druhých a bylo ve své energii, aby si uvědomilo svoji jedinečnost a schopnosti, a mohlo se vědomě zapojit do tvoření jednoty. Zvědomme si, jak ovládáme svůj život, zda si dovolujeme být sami sebou a dělat změny anebo sami sebe potlačujeme, abychom vyhověli druhým, a necháváme sebou vláčet. Nebojme se samostatnosti ani býti rebely. Rebelství není vzdor, ale jednota se svým pravým Já.

Znamení Vodnáře nás učí o svobodě a dává lekce o informačních technologiích. Ty nás mohou osvobodit od rutinních činností, zbytečné a těžké práce, ale zároveň nás mohou spoutat. Budeme-li podléhat jejich diktátu, budou nás ovládat a sami se připravíme o svobodu. Nestaňme se na nich závislými. Dovolme si občas vypnout a jít nespoutaně do volné přírody. Buďme uvědomělí v tvoření nové technokratické společnosti, která startuje vstupem Pluta do Vodnáře, jež se zde zdrží až do roku 2043. Projevujme lidství, které je v našem srdci, jež nedovolí, aby technologie byly použity proti lidem. Třeba jako dynamit, který měl pomáhat s těžkou prací v dolech, ale následně byla jeho moc použita proti nim ve válce. Nenechme se ovládnout ani zastrašit a nestaňme se stroji, které se dají ovládat a naprogramovat, ale projevujme své lidství, které nás spojuje. Rovnost, svornost a bratrství jsou silnou lidskou zbraní.

A na závěr dva citáty od německého duchovního vůdce Eckharta Tolleho: „Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.“ a druhý „Až dojde k transformaci kolektivního vědomí lidstva, ovlivní to přírodu i zvířecí království, protože všechny světy jsou vzájemně propojeny.“