Slunce ve Vahách – Láska harmonizuje

23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá světu, abychom ukázali svoji krásu, nadání a tvořivost. Učí nás vztahovat se, vyvažovat a vyrovnávat, pomáhá nám uvést svět do harmonie a rozpustit karmu. Prostřednictvím vztahů splácíme dluhy z minulého života. Vracíme, co jsme si egoisticky vzali a co jsme nesobecky dali, nás provází. Zákon příčiny a následku je univerzální zákon. Nic se neděje náhodou. Vše jsme si v minulosti nějakým způsobem připravili, v současnosti to zpracováváme a podle toho, jak s tím zacházíme, si vytváříme budoucnost. Ta se teprve připravuje, proto pochopením ji můžeme v přítomném okamžiku změnit. Změnu musíme udělat u sebe, protože vnější svět je naším odrazem. Když to vyrovnáváme uvnitř sebe, přestaneme klást odpor a dojde k uvolnění a rozpuštění. Bude-li energie volně proudit, budeme vyrovnaní, v harmonii a přijde hojnost.

Každý jsme vůdcem, který vede své kroky tam, kde chce být. Těmi se dostáváme k lidem, od kterých získáváme zpětnou vazbu. Oni nám zrcadlí naše hodnoty. Když je přehodnotíme a budeme si vážit vnitřních hodnot a oceníme, co je skutečně důležité, proměníme tím své vztahy. Někteří se z našeho života přirozeně odpojí, aby se jiní, kteří jsou na stejné frekvenci, mohli připojit. I když to mnohdy může bolet, děje se to proto, aby každý mohl nalézt své štěstí a partnera, se kterým mu to bude ladit. Jsme-li na stejné frekvenci, jsme sladěni, slyšíme jeden druhého, rozumíme si a společně si užíváme sladkosti života.

Velkou říjnovou událostí bude 3. 10. přesun Černé Luny do znamení Panny. Devět měsíců (do 29. 6. 2024) se budeme očišťovat, abychom se navrátili ke své přirozenosti a zrodili se v panenské nevinnosti. Chceme-li, aby světlo jasně zářilo, musíme uklidit a odstranit z něho nánosy prachu. Těmi jsou naše negativní myšlenky, které potlačují naše vyzařování a brání našemu srdci, aby se radovalo ze své existence a šířilo světlo, lásku, která je v něm ukrytá. Bůh nás stvořil jako dokonalé bytosti, ale naše mentální naprogramování nás přesvědčuje o opaku. Když se zaměřujeme na chyby, které přirozeně děláme, cítíme se nedokonalí, kritizujeme se a smýšlíme o sobě negativně. Bojíme-li se, že nebudeme přijímaní takoví, jací jsme, chováme se nepřirozeně, skrýváme se za masky, hrajeme někoho, kým nejsme a popíráme svoji přirozenost.

9. 10. se Černá Luna spojí s Venuší v Panně, jež bude jejich třetím spojením v relativně krátké době. Setkaly se spolu 28. 6. a 8. 8. ve Lvu, kdy jsme se dotýkali temnoty spojené s láskou, její odvrácenou až zvrácenou stranou, láskou zraňující až mučednickou, bolestmi na srdci a strachem z lásky. Bojíme-li se otevřít své srdce, utíkáme před láskou anebo se uzavíráme, proto nemůže do našeho života vstoupit. Díky retrográdní Venuši jejich třetí spojení proběhne v Panně, aby naše představy o lásce byly očištěny a vráceny k přirozenosti. Když se nestydíme za svoji přirozenost, vážíme si sami sebe a přijímáme své přirození a přirozenou sexualitu. Pokud nás přirození ovládá, ztrácíme rozum a se zatemněnou myslí jsme pro lásku všeho schopni. Rozdáváme se, obětujeme, ponižujeme, honíme se za penězi a dokonalostí. Bojíme-li se, že toho druhého ztratíme, snažíme se dělat vše, abychom ho uspokojili, a čím více mu sloužíme, tím méně si nás váží. Lásku si nemusíme zasloužit ani se pro ni usloužit, protože láska začíná v našem srdci. Láska není dokonalá, ale máme-li partnera, který nám rozumí, otevíráme své srdce a naše láska se prohlubuje a roste. Tak se správným partnerem poznáváme světlo, které je hluboko v nás, a dotýkáme se božství. Když si vážíme sami sebe a máme úctu a respekt k druhým, nalézáme cestu k Bohu.

11. 10. se otočí Pluto, které od roku 2008 ve znamení Kozoroha odhaluje pravdu o vybudovaných systémech a hierarchickém uspořádání. Je-li moc v rukou lidí, kteří jsou nemocní, jsou shora dolů rozsévány nezdravé myšlenky a celá společnost je nemocná. Nenechme se oslabit, ovládnout ani zbavit vlastní moci, kterou je naše energie. Každý jsme mocný uvnitř sebe. Posilujme svého ducha a zapouštějme kořeny zdravých myšlenek, které vyživují korunu. Když zdravý základ zesílí, obrodí se odspoda nahoru celá společnost.

11. 10. vytvoří Slunce opozici na Chirona, který je v Beranu od dubna 2018 do června 2026, kde otvírá naše zranění, abychom si je mohli vyléčit a uzdravit své vztahy. Naše zranění a traumata z dětství vždy ve vztazích vyplují na povrch. Když se jich partner dotkne, reagujeme neadekvátně. Uzavřeme se, trucujeme, pláčeme anebo se začneme bránit a útočit. Pokud si sami uvědomujeme svoji reakci a jsme ochotni staré bolavé rány otevřít a schopni o svém zranění mluvit, partner nám může pomoci, i když nás nemůže vyléčit. Ví-li partner, co se v nás odehrává a má pochopení, může se proměnit a uzdravit náš vztah. Nesmíme však zapomenout, že i partner má své zranění. Možná je pravým opakem toho našeho, proto jsme se přitáhli. Partnerství je ideálním prostředím, kde si svá zranění můžeme odzrcadlit a vyrovnat se sami se sebou a navzájem.

18. 10. se Slunce dostane do opozice se Severním Lunárním uzlem v Beranu. Každý jsme tu sám za sebe a máme své poslání, kterým je šířit své světlo. K tomu si potřebujeme vážit sami sebe, milovat se a zůstat sami sebou a být svobodní i ve vztahu, abychom se mohli realizovat. Pokud nejdeme svojí cestou a nerealizujeme se, jsme nespokojení. Obviňujeme partnera ze svých neúspěchů a házíme na něj své frustrace. Nespoléhejme na něj. Buďme vděční za jeho podporu a řekněme si o pomoc, ale buďme samostatní a zodpovědní za sebe a svá rozhodnutí. Nebojíme-li se samoty, jsme nezávislí a víme, že se na sebe můžeme spolehnout a ten, kdo dokáže být sám, dokáže opravdu milovat a to je cesta k harmonickému vztahu.

20. 10. se Slunce spojí s Merkurem ve Vahách. Komunikace je alfou a omegou každého vztahu. Když spolu soupeříme, děláme si naschvály, neposloucháme se a dochází ke spoustě nedorozumění a nepochopení. Volíme nesprávná slova, nedokážeme se správně vyjádřit, mluvíme posměšně či kousavě anebo chceme diskutovat v nevhodnou dobu, případně zpochybňujeme, co partner říká. Kolik zbytečných slov je vyřčeno, protože ticho nám připadá trapné a co naopak zůstává nevyřčeno a mělo by být. Naše smýšlení a následná slova jsou zabarvená našimi pocity a emocemi. Necháme-li se jimi unášet, vidíme jen svoji pravdu, vymýšlíme, protože se domníváme a tím to ve výsledku vytváříme horší, než to ve skutečnosti je. Svými hodnotícími výroky posuzujeme a druhé odsuzujeme, abychom se pochválili, anebo sami sebe odsuzujeme, aniž by nás druzí odsuzovali. Otevřme své srdce a používejme laskavá slova, která nás vyladí na frekvenci lásky. Když mluvíme od srdce k srdci, nepotřebujeme slova, protože mluvíme láskou, která otvírá brány do vyšších sfér vědomí.

21. 10. Slunce vytvoří neharmonický aspekt na Pluto v Kozorohu, které vytáhne kostlivce ze skříně či to, co cítíme, že zahnívá v našich vztazích. Bude nás nutit, abychom ukončili, transformovali a obrodili, co je za hranou, kde byly překročeny hranice, aby mohla být znovu nastolena rovnováha. K tomu budeme potřebovat vyvinout nadlidskou sílu, abychom se zbavili toho, co už nechceme cítit, vzduch se vyčistil a znovu jsme se cítili dobře. Pokud naše rány stále zahnívají a jsou citlivé, budeme muset říznout do živého, abychom jen nepřežívali, ale začali žít. Nebojme se konce, který přináší nový začátek.

Má-li láska vstoupit do našeho života, musíme se lásce otevřít, vytvořit prostor ve svém srdci a být trpěliví. Opravdová láska potřebuje čas, aby se mohla rozvinout. Když trávíme čas s láskou, jsme v lásce a vytváříme pro ni prostor.

A na závěr citát od francouzské spisovatelky George Sand: „V životě je jen jedno štěstí – milovat a být milován.“