Probuzení krásy. 
20. 4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka, který nás učí vychutnávat život všemi svými smysly, ochutnávat jej a prožívat, i když předem nevíme, do čeho kousneme a co zakusíme. Umíme-li se naladit na své potřeby, víme, co nás těší a co potřebujeme, abychom se polaskali. Když si dopřáváme to, co máme rádi a přináší nám to radost, cítíme se milováni a milujeme život. Vždyť také tomuto znamení vládne kráska a milovnice života Venuše a v povýšení je Luna, jež nás naplňuje pocity, které zaplavují naše tělo a vyplňují „vnitřní prázdnotu“.

Venuše a Luna jsou ženské prvky, které se starají o naše požitky a prožitky a dělají život krásným, laskavým a spokojeným či nespokojeným. I když si dopřejeme vše, na co máme chuť, naše smysly zůstanou neukojeny, pokud necítíme anebo si neuvědomujeme, co ochutnáváme. Neumíme-li si vychutnat přítomný okamžik, protože naše mysl není přítomna (při tom), nedochází nám, že jsme naplnění. Jsme-li přesycení, necítíme se dobře a místo dobrého pocitu přichází nespokojenost, která vyvolává chuť na něco jiného. Nadměrná touha ochutnávat z nás dělá spotřebitele a konzumenty a vytváří konzumem přesycenou společnost. Pro spokojený život stejně jako v jídle platí přísloví: „Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.“

Střídmost je zlatou střední cestou, kdy příjem a výdej či přijímání a dávání jsou vyvážené, nemáme málo ani hodně, jsme akorát, jak ve fyzickém těle, tak v energetickém poli, proto jsme v rovnováze a vážíme si toho, co máme. Naše schopnost vyvažovat se projeví 21. 4., kdy Venuše v Blížencích vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu. Když zdravě smýšlíme a známe svoji hodnotu, umíme se ozvat, dokážeme se rozdělit a také víme, kdy je potřeba si dupnout, aby z nás druzí nesedřeli kůži.

21. 4. se Merkur v Býku, který nás vede k řešení praktických záležitostí a zhmotňuje naše tvůrčí myšlenky, otočí a do 15. 5. bude retrográdní. Zklidnění mysli, přehodnocení potřeb, hodnot a priorit a naslouchání tělu jsou nejdůležitější činnosti, které můžeme dělat. Když uklidníme mysl a uvědomíme si řeč svého těla, uslyšíme svoji duši. Naše tělo ve formě pocitů k nám promlouvá. Když bolí, hlásí, co se nám nedostává. Zpomalme a zamysleme se, co se nám snaží říct.

24. 4. se Slunce v Býku spojí se Severním Lunárním uzlem, který nám ukazuje, že jsme tvůrci života a skrze sebe, své tělo, které je božským nástrojem, tvoříme svět. Tělo je hlubokou studnicí moudrosti. Je v něm ukryto vše, co potřebujeme vědět a znát. Díky tělu poznáváme život a svým konáním obohacujeme svět a rozmotáváme karmické klubko. Nikdo z nás tu není náhodou. Náhoda je jen nepoznaný zákon.

25. 4. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, kdy jsme podporováni, abychom si správným nastavením hranic vytvořili rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, tvořili z radosti a odpočívali, když potřebujeme. Jsme-li v rovnováze, energie volně proudí, nevzniká odpor ani napětí, daří se nám, jsme zdraví a prosperujeme. Nebojme si říct, kde končí naše laskavost a dobrota. Udělejme dobro pro sebe, abychom se cítili dobře. Jsme-li dobře naladění, chceme tvořit a vše nám jde od ruky.

29. 4. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt s Uranem v Býku, který s námi otřásá, aby nás probudil a my se otevřeli změně. Jistoty jsou nejisté, změna je jistá. Každý sám musí nalézt odvahu a skočit do neznáma, aby nastala změna, která nás posune na vyšší úroveň. Svojí vnitřní silou a vůlí vždy najdeme cestu ze zmatku a chaosu, abychom nastolili nový řád a nalezli klid.

1. 5. „nejmocnější planeta“ Pluto začne couvat znamením Vodnáře, do kterého vstoupila 23. 3. 2023, čímž se transformace společnosti směřující k lidskosti, rovnosti, svornosti a nezávislosti, o které šlo např. v Americké válce o nezávislost anebo ve Velké francouzské revoluci, v době, kdy bylo naposledy Pluto ve Vodnáři, zastaví, i když jeho tlak bude na vnitřní úrovni stále působit a myšlenky o rovnosti budou sílit. Retrográdní pohyb nám dává příležitost dozrát uvnitř, aby se mohlo narodit to, co je schopné života. Má-li vzniknout něco opravdu kvalitního, musíme nechat semínko zesílit, aby se nezlomně projevilo navenek.

Venuše, vládkyně znamení Býka, bude během května vytvářet harmonické aspekty s Jupiterem v Beranu (5. 5.), se Severním Lunárním uzlem v Býku (10. 5.) a se Saturnem v Rybách (13. 5.). Naše sebedůvěra a víra rozvíjí tvořivost a vytváří laskavý svět, zatímco strach ji omezuje. Nebojme se a tvořme to, co nás baví, na co máme vlohy a nadání. Když chceme tvořit klid a pohodu, odpočívejme a to zejména od 7. 5., kdy Venuše přestoupí do znamení Raka, kde pobude do 5. 6., čímž vzroste potřeba péče o domácí krb, starost o rodinu, chuť hýčkat svoji duši a touha porozumět svému vnitřnímu dítěti. Projeví se vyšší citlivost, lépe se nacítíme na své potřeby a to, co nás baví. Pokud nemáme poléčená stará zranění, budeme přecitlivělí, lítostiví či vzteklí. Hýčkejme se, věnujme čas a prostor své duši a své rodině.

9. 5. se Slunce spojí s Uranem v Býku, kdy se naše vyšší Já bude chtít vyjádřit, vymanit se ze spletitých sítí toho, co nás svazuje, aby se osvobodilo a získalo nezávislost. Zatímco hmota svazuje, duchovní energie uvolňují a lidská bytost je víc než fyzické tělo a vše hmotné, co vlastní. To, co je neviditelné, je svobodné a cennější než hmotné hodnoty. Když si uvědomíme svoji hodnotu, nenecháme se zneužívat a skrze hmotu ovládat. Vztek a naštvání mohou přinést individuální či hromadnou stávku anebo revoluci. Přestaneme-li lpět na domnělých jistotách, vnějších hodnotách a ocenění z venku, získáme svobodu, samostatnost a nezávislost.

16. 5. přestoupí Jupiter do znamení Býka, kde pobude až do 26. 5. 2024, čímž otevře dveře naší tvořivosti a projevení se skrze své tělo. Každý tvoříme už jen tím, že jsme. Tam, kde jsme, šíříme svoji energii a jsme-li tam rádi, je to vidět. Buďme dobrými hospodáři, pečujme o svoji energii, važme si jí, tvořme a zacházejme s ní rozumně. Dávejme pozornost tam, kam ji dáváme a kde se generuje a dejme si pozor tam, kde ji ztrácíme. Nabíjejme se v přírodě, odpočívejme a to, co děláme, dělejme s radostí. Nebojme se podělit o to, co nám dělá radost. Když nabídneme své nadání, vlohy a hodnoty, které s radostí posdílíme, ocenění přijde samo. Kdo věří, že má co nabídnout, zhodnotí své božské dary.

18. 5. vytvoří Slunce harmonický aspekt s božským Neptunem v Rybách. V našem těle je zdroj, který je tím pravým pramenem, z něhož máme čerpat, abychom tvořili ze sebe. Jsme-li uvolnění, jsme propojení s vyšším zdrojem a přesně víme, co máme dělat a co je pro nás dobré. Vyšší zdroj chce naše dobro. Zaposlouchejme se do ticha, ať slyšíme vnitřní hlas, intuici, kterou k nám promlouvá.

20. 5. vejde Mars do znamení Lva, kde pobude do 10. 7. Naše rozhodnutí a potřeba konat bude vycházet ze srdce, které se chce ukázat a zazářit. Odvážná srdce budou rozhodnutá jít za tím, co v srdci cítí a projeví se, co je z čisté lásky a co z ega.

Věnujme pozornost krásám přírody, která se probouzí a nezištně nabízí své zdroje. Pečujme o přírodu. Je-li zdravá, jsme zdraví i my. Když jí dáme pozornost, zklidní nás ve své náruči, nasytí náš žaludek a naplní zdravým vzduchem, čímž zesílíme na duchu. Jsme hříčkou přírody. Procesy přírody můžeme vidět venku, ale podobné probíhají v nás. Přijímejme duchovní výživu a uzdravujme se v náruči Matky Země, která o nás pečuje a obdarovává svými dary. Dávejme pozornost svému tělu a nabídněme svoji pomoc, zdroje a dary, kterými obohacujeme svět. Svojí tvořivostí rozvíjíme světskou krásu.

A na závěr citát kanadského lékaře maďarského původu Gábora Matého: „Nevzhlížejme k lidem, kteří mají moc, aby věci změnili, protože lidé u moci jsou velmi často nejvyprázdněnějšími lidmi na světě. Kvůli nám věci nezmění. Musíme najít světlo v sobě, ve svých společenstvích, ve svém poznání a vlastní tvořivosti. Nemůžeme čekat, až lidé u moci něco kvůli nám zlepší, protože to nikdy neudělají, pokud je k tomu nedonutíme. Tvrdí nám, že lidská přirozenost je soutěživá, agresivní a sobecká. Je to přesně naopak. Lidskou přirozeností je ve skutečnosti spolupráce a štědrost. Člověk je ve skutečnosti společenský tvor. Pokud najdeme své vlastní světlo, svoji přirozenost, budeme k sobě laskavější a budeme laskavější i k přírodě.“