29. 6. ve 4:52 nastane novoluní v Raku, jehož účinek budeme cítit od 28.6. 13:53 do 1.7. 2:39, kdy se projeví naše citlivost, či necitlivost anebo přecitlivělost, a vnímavost k energiím, které nejsou vidět, ale vodou se šíří. Těmito energiemi jsme ovlivňováni, přenáší se a působí na nás. Proto je důležité, v jakém prostředí se nacházíme, jak rozumíme vodnímu světu, dokážeme rozpoznat, co je ve vodě (voda zkresluje), její kvalitu a dokážeme reagovat a pracovat s přílivem a odlivem.

Pocity a emoce v našem těle jsou jako příliv a odliv, kdy s přílivem cítíme naplnění, plnost života a s odlivem vyprázdnění, prázdnotu. Toto je hra, při které cítíme život uvnitř nás, kterou sami nevědomě rozehráváme, abychom se cítili živí a naplnění. Jsme-li svými smysly v těle a naše mysl rozumí, co se v nás děje, víme, kdy splynout, oddat se proudu a nechat se unášet a kdy naopak vyvinout úsilí a plavat do klidných vod.
Voda je život. Naše tělo je ze 60% tvořenou vodou, která v těle přenáší živiny získané z potravy a účastní se chemických reakcí v těle. Díky vodě jsme živí, krev proudí, kyslík je přenášen, buňky v těle fungují, mozek je okysličován a odpadní látky odcházejí z těla. Vodou se šíří informace do celého těla, přenáší vzruchy, a pokud rozumíme informaci, která prostupuje celým tělem jako pocit, můžeme pracovat na utváření čistého vodního prostředí a starat se o své pocity.

Při novoluní se Slunce s Lunou spojí se strážkyní rovnováhy Černou Lunou v Raku. Černá Luna ukazuje na naše nejcitlivější místo, na bolest naší duše. V tomto místě jsme nuceni prožít bolest, abychom si vážili opačné polarity, kterou je potěšení. Obě polarity jsou stejně důležité. Dokud nepoznáme černou, nedokážeme ocenit bílou. Bez prožitku bolesti si nedokážeme užít a ocenit potěšení. Nepřeceňujeme ani nepodceňujeme opačné hodnoty. Když dojde k jejich vyrovnání, přestaneme soudit a budeme vyrovnaní.

Je-li Černá Luna v Raku, ukazuje na karmickou zátěž v rodině či rodu a je spojená s pocitem naší duše, že nejsme milovaní, že do své rodiny nepatříme a s pocitem strachu, že přijdeme o svůj domov a bezpečí. Bojíme-li se, že něco ztratíme, o něco přijdeme, něco nezvládneme anebo nesplníme očekávání, vyhýbáme se tomu. Strach způsobuje bolest, kterou si nemůžeme vyléčit, když se bojíme dotknout bolestivého místa. Jeho neřešení se prohlubuje a může přejít v depresi a utrpení.

Jsme-li závislí na své rodině, vynucujeme si její péči anebo o ni nadměrně pečujeme a činíme ji zodpovědnou za to, jak se cítíme. Nechceme-li převzít zodpovědnost za své pocity, chováme se jako malé dítě, které si vynucuje péči rodičů a později partnerů, protože nechce dospět a osamostatnit se. Pokud se nadměrně staráme, kontrolujeme druhé, omezujeme je a zastrašujeme svými strachy. Svojí horlivou péčí je svazujeme, aby nás neopustili, činíme je závislými a bráníme jim v osamostatnění se.

Novoluní bude v neharmonickém aspektu na Jupitera v Beranu, který je ve znamení Raka v povýšení, a tlačí nás, abychom opustili svoji bezpečnou zónu, pokud nechceme přežívat, ale žít. Nečekejme, že se někdo jiný, maminka, rodina, partner, postará o náš dobrý pocit. Naše pocity a emoce jsou jenom naše a nezmění se, pokud pobýváme stále ve stejném prostředí, v bezpečné zóně a děláme stále stejné věci. Život začíná právě mimo komfortní zónu, v prostředí, kde jsme bez péče druhých. Najděme odvahu a otvřeme svoji ulitu, do které se schováváme. Vyjděme z bezpečného prostoru a vydejme se do světa, abychom poznali něco více, rozšířili své obzory a poznání. Tím překročíme své hranice, kterými se omezujeme, upevníme jistotu a důvěru v sobě, najdeme bezpečí uvnitř sebe a cestu domů.

Naučme se milovat sami sebe a postarejme se o svůj dobrý pocit z lásky k sobě. Mějme se rádi i přes své nedostatky, nedokonalosti a chyby. Zbavme se pocitů viny a křivdy. Přestaňme vinit druhé, maminku, rodiče, partnera, že nám nedávají dost lásky a vystupme z pozice oběti. Vše je tak, jak má být a vše má stejnou hodnotu. Bez viníka není oběti a bez oběti viníka.

Začněme cítit sami sebe, spojme se se svými pocity a přijměme nepříjemné, bolestné pocity uvnitř sebe. Pocit nelásky od druhých nás učí, jak milovat sebe, jak o sebe pečovat a motivuje nás nalézt vnitřní sílu, která nám pomůže se otevřít a jít za dobrými pocity. Mějme cit pro sebe, abychom se nacítili na své potřeby a věděli, co nám dělá dobře.

Buďme sami se sebou a splyňme se svými pocity a emocemi jako s hladinou v moři. Oddejme se jim, vnímejme jejich rytmus a důvěřujme jako mořským vlnám, které přichází a odchází a vždy něco přinesou a zase odnesou. Odevzdejme se s důvěrou a nechme se unášet.