16. 5. 2022 v 6:13 nastává ÚPLNĚK ve ŠTÍRU se zatměním Luny, kdy řešíme existenční otázky bytí, s kým být, kde být či nebýt; otázky hmotných jistot, co mít či nemít; co dáváme a dostáváme, zda umíme přijímat; jak hodnotíme a oceňujeme sebe a druhé; jak důvěřujeme sobě a svým kvalitám, kterými tvoříme hmotný svět.

Luna při úplňku bude zatemněná, protože je v blízkosti lunárních uzlů. Můžeme nahlédnout na své Bytí a život, který si tvoříme a posunout se ve svém vývoji. Poděkujme za vše, co máme, čeho si vážíme i za to, co se nám nelíbí a chtěli bychom mít jiné a jinak. To je místo, které je připravené pro naši kreativitu, kde se můžeme začít realizovat a doslova se vyřádit. I když to teď nevidíme, zpětně ho doceníme jako skvělou příležitost pro sebepoznání, seberozvoj a růst.

Chceme-li něco měnit, nesmíme se bát opustit své pomyslné jistoty a vydat se do neznámého. I když nám to může trvat, než překonáme svůj strach, odpoutáme se od zažitého stereotypu, přijmeme výzvu a pohneme se z místa, buďme trpěliví a od svého záměru neustupujme. Nespěchejme a tvoření, i když může být plné chyb a omylů, si vychutnávejme. Tím dospějeme ke kvalitě a poznání správných hodnot, kterými obohatíme a transformujeme sebe a druhé, což se následně projeví změnou ve hmotném světě.

Saturn ve Vodnáři bude v neharmonickém aspektu na Slunce s Lunou, abychom si uvědomili svoji zodpovědnost za sebe a svobodu rozhodování. Sami si volíme, na co svoji pozornost zaměřujeme a které a čí potřeby preferujeme. Buďme pro sebe prioritou, pečujme o sebe a respektujme své potřeby. Postaráme-li se každý o sebe a uděláme pro sebe to nejlepší, bude o všechny postaráno nejlépe. Nikdo jiný stejně neví, co je pro nás nejlepší a nemůže se postarat lépe, než my sami.

Vymezujme si vlastní hranice, abychom ochránili sebe před negativními vlivy. Umíme-li říkat ne s láskou k sobě a s pocitem propojenosti s druhými, nedostáváme se do emocí, které nás mohou otrávit až zahubit. Emoce spouští chemické procesy v těle, které ovlivňují naši psychiku a myšlení. Mají-li nad námi moc, ztrácíme jasnost, ovládají nás, řídí náš život, který se stává nejasným a nesrozumitelným.

Svým životním postojem demonstrujeme svoji vyspělost. Sami můžeme měnit svůj postoj a volit si, kam zaměříme pozornost. Kochejme se krásou života a cíleně pěstujme radost. Jsme-li šťastní a spokojení, máme příjemné pocity, které mají blahodárné účinky pro naše tělo.
Slunce s Lunou se při úplňku budou spojovat v příznivém aspektu s Marsem s Neptunem v Rybách, kde Mars ukončuje dvouletý cyklus (od června 2020 do 25. 5. 2022). Toto spojení, přesně 18. 5. v 8:32, nám dá možnost prožít Boha v sobě a zažít pocit jednoty. Život je cesta, která začíná prvním znamením, jímž je Beran, ve kterém vládne Mars, naše síla, vůle, aktivita a bojovnost a končí znamením Ryb, kde vládne Neptun, bezpodmínečná láska, božství a jednota. Chceme-li najít „boží království“ reprezentované Neptunem, musíme se každý sám vydat na cestu z Berana do Ryb. I když Boha nemůžeme spatřit, můžeme jej prožít ve svém nitru. Kdo se s ním setká uvnitř sebe, zažívá jednotu, propojenost se vším a poznává, že to, co dělá druhým, dělá i sobě, proto volí cestu lásky a naplňuje tak své poslání.

Aktivita Marse v Rybách je podobná chůzi ve vodě, kdy musíme překonávat odpor vody, proto jsme více unavení a vyčerpaní. Zanechme snažení, chtění a aktivitu a odevzdejme své starosti a vše, co nemůžeme unést, Bohu, Neptunu, který na nás po celou dobu dohlíží, ochraňuje nás a čeká, až přijdeme k jeho dveřím. Svěříme-li se do rukou Božích a přestaneme klást odpor, změníme energii na jemnohmoté úrovni a dojde k vyřešení neřešitelného. Využijme spojení Marse s Neptunem a modleme se a prosme, jak se píše v Bibli: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“

Spojujme se s Matkou přírodou a nechme se hýčkat její laskavou náručí. Vychutnávejme si hlazení větru, zpěv ptáků a zaposlouchejme se do ševelení stromů a bublání vody. Dopřejme si koupele, očistěme své tělo a smyjme starosti jako bychom prošli křtem. Užívejme si své Bytí a spočiňme uvnitř sebe. Spojíme-li se uvnitř s Bohem, spatříme svoje božské dary a krásu, kterou máme v sobě.