Slunce v Kozorohu – Zrození světla je vyvrcholením a vstupní bránou do nového roku, roku Slunce.

22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme stejně jako za to, co neděláme. Když něco neděláme, máme malou naději, že se to stane. Pokud něco děláme, záleží na tom, jakou energii do toho vkládáme. Záleží-li nám na tom, dáváme do toho jinou energii, než když nám na výsledku nezáleží. Jsme-li urputní, dokážeme svojí přehnanou snahou pokazit více, než když tvoříme s lehkostí a uvolněností. Vše má své meze, které je potřeba nalézat s citem, ctít je a respektovat.

24. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který je vládnoucí planetou Kozoroha. Saturn je přísný učitel, který nás zkouší, jak umíme přijmout výzvy, postavit se zkouškám a odpovídat na životní otázky. Dokážeme-li rozumně jednat a nevyhýbáme se náročným situacím, před překážkami neutíkáme, ale dokážeme si s nimi poradit, pak jsme úspěšní při skládání „zkoušky z dospělosti“ a stáváme se mistry. Když je Saturn v Rybách, nejlepší radou je uvolnit se a s láskou pustit vše, co nás táhne ke dnu. Kdo dokáže poděkovat a umí propustit, co ho vysiluje, je mistrem. Buďme opravdovými mistry a ovládněme mysterium vody. Když „šlapeme vodu“, brzy se vysílíme, a pokud nepřijde záchrana, zásah shora, vyčerpáním se utopíme. Pokud se uvolníme a na vodu si lehneme, splyneme s ní. Proplouváme-li ladně jako ryby, jsme unášeni tam, kde budeme zachráněni. Nebojme se, pusťme vše, co nás tíží a s důvěrou se nechme zanést do klidných vod. Důvěřujme, že vše dopadne tak, jak má, protože intuice a sám život nás nesou.

27. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Jupiterem v Býku, který je naším druhým učitelem, gurem, jež nám dává příležitosti a rozšiřuje obzory. Ten je od 4. 9. retrográdní a na Silvestra se otočí do přímého směru. Při zpětném pohybu jsme byli vraceni, abychom si přenastavili hodnoty, uvědomili si, čemu dáváme prostor a co je ve skutečnosti podstatné. Dokážeme-li oddělit podstatné od nepodstatného, víme, v čem spočívá opravdová krása a do nového roku vstoupíme s nadšením, novými plány a nadějemi. Hledejme krásu v přírodě, važme si jejich zdrojů, které jsou naší obživou, a chraňme ji, ať máme kde hospodařit. Věnujme péči svému tělu, které dokáže zhmotňovat a tvořit krásný svět. Otevírejme své laskavé srdce, kterým vidíme krásu a nabízejme své dary a nadání, které máme od Boha. To, co nás baví a dělá nám radost, je naším darem, skutečným BOHAtstvím, které nám přináší hojnost a nikdo nám ho nemůže vzít.

27. 12. se otočí náš zraněný léčitel Chiron v Beranu a po 5 měsících retrogradity půjde opět přímo. Chceme-li být zdraví, musíme se rozpomenout, kdo a kým jsme, abychom si mohli vyléčit svá zranění, traumata a bolesti. Pokud jsme ztratili kontakt se svojí duší, nevíme, že jsme světlem, bloudíme a hledáme někoho, kdo nám na cestu posvítí, řekne a ukáže, co máme dělat. Posloucháme-li druhé, kteří to s námi „myslí dobře“, neposloucháme svoji duši a neděláme to, co cítíme, že bychom měli. Vyhovujeme-li druhým, ztrácíme sami sebe a jsme nespokojení. I když nás druzí mohou omezovat a brání nám, abychom dělali to, co chceme, nakonec zjistíme, že jsme naštvaní na sebe, protože se neposloucháme a nemáme sílu následovat volání své duše. Bloudění, s ním spojené nepohodlí a bolestivé zkušenosti, jsou součástí životní cesty každého z nás a vedou nás k prozření a moudrosti. Poznání, že vše muselo být přesně tak, jak bylo a ne jinak, a přijetí, přináší smíření. Kdo pochopí, že není nač si stěžovat, bere si svoji sílu zpět, stává se celistvým a vyléčeným.

31. 12. se Slunce harmonicky propojí s Černou Lunou v Panně. Když toužíme po čistotě, hledáme nedokonalosti a kritizujeme vše, co je nečisté, špinavé a temné. Čím více se na temnotu zaměřujeme, tím více ji vidíme. Temnota je v každém z nás, je nám přirozená. Při zrození, když se naše duše zapojila do přírodního cyklu, jsme se s ní spojili a krví se propojili se svými kořeny. Tak jsme nasáli informace rodu a zkušenosti, na které navazujeme, abychom mohli vyrovnat karmické dluhy. V temných kořenech je velká moc, na jejichž síle závisí krása korun a množství jejich plodů. Nesnažme se být dokonalí, ale přijměme svoji temnotu, ve které se skrývá hluboké tajemství. Požádejme svoji rodinu o odpuštění za přešlapy, kterými jsme jim kdy ublížili a odpusťme si chyby, kterých jsme se kdy dopustili. Když očistíme své kořeny, osvobodíme svoji duši od pocitů viny a připravíme se na vstup do nového roku, aby naše vyzařování bylo čisté, jasné a nezatížené minulostí.

Silvestrovskou nocí se rozloučíme s rokem 2023, který byl rokem aktivisty Marse, proto proběhl jako bychom běželi o závod, a přehoupneme se do roku Slunce, který zviditelní vše, co jsme v uplynulém roce začali anebo do čeho jsme dávali energii. Nebojme se v roce 2024 zazářit a ukázat svoji přirozenou tvořivost, své talenty a nadání a také laskavost, vstřícnost a dobrosrdečnost, své božství v srdci, které nás spojuje.

2. 1. se otočí do přímého směru Merkur ve Střelci, abychom zaměřili svoji mysl k výšinám, do budoucnosti, co bychom chtěli zkusit a prožít. Při retrográdním pohybu od 13. 12. jsme byli vraceni vyrovnat se s tím, co bylo řečeno, o čem jsme smýšleli, co jsme zvažovali a nedořešili. Pokud jsme si myšlenky vytřídili, urovnali a srovnali, máme jasno. Vzhlédněme ke světlu a zaměřme se na to, co nás vede k růstu. Až 14. 1. vejde Merkur do Kozoroha, budeme moc s jasnou myslí zacílit tam, kam nás srdce vede, abychom to mohli realizovat, až nastane správný čas.

10. 1. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Uranem v Býku. Změny ve hmotě, které začaly vstupem Urana do znamení Býka v roce 2018, jsou v plném proudu. Naše jistoty se rozpadají, nic není jisté, což nám nahání strach. Když se bojíme, snažíme se zabezpečit, hromadíme vše, co nám přináší jistotu, a běháme, jak smyslů zbavení. Zastavme se a uvědomme si, co svojí zbrklostí, strachem a neuvážeností sami tvoříme. Otevřme svoji mysl novým myšlenkám a budujme nový prostor, kde se budeme cítit uvolněně a svobodně. I když nám novoty nahání strach, mohou přinést mnoho dobrého, pokud se budeme chovat lidsky. Nebojme se chaosu. Z něho se vše rodí a co z něj vyroste, záleží na našem přístupu, pochopení a péči.

16. 1. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Uvolněme se a důvěřujme, že dobro se vždy ukáže, protože dobro je světlo, láska a pravda. Nebojujme s temnotou, nenechme se jí pohltit, ale vyzařujme své světlo, které je v našem srdci. Rozdávejme úsměv, laskavá slova, jednejme s láskou, požehnejme těm, kdo trpí a dejme milost těm, kteří nám nerozumí. Když přestaneme řešit problémy druhých, dáme jim možnost, aby získali vlastní zkušenosti a poznání, které je nepřenositelné a sami našli cestu k Bohu. Jsme-li v energii srdce, jsme v jednotě se sebou a druhými, s pokorou přijímáme vše takové, jaké to je a nepotřebujeme nikoho zachraňovat, ohromovat ani oslňovat. Vyzařujeme-li své božství v srdci, pohybujeme se ve vyšších frekvencích a přibližujeme se k Bohu, ke světlu.

20. 1. se Slunce, těsně před svým vstupem do znamení Vodnáře v 15:08, spojí s mocným Plutem v Kozorohu, aby se zviditelnilo, jak si stojíme a zda máme pevnou půdu pod nohama. Jsou-li naše základy pevné, žádné otřesy nás nepoloží. S tímto vědomím vstoupí Slunce do znamení Vodnáře a následující den do něj vstoupí mocné Pluto. Vodnář nás učí o svobodě a dává lekce o energiích a informačních technologiích. Nenechme se ovládnout ani zastrašit, nestaňme se stroji, které se dají ovládat, ale projevujme své lidství, které nás spojuje. Rovnost, svornost a bratrství jsou silnou lidskou zbraní.

Přeji všem požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce, který je rokem Slunce. Buďme odvážní a jděme cestou srdce, které je zdrojem a léčivým světlem. Vyzařujme svoji sluneční energii a dobře s ní hospodařme. Naše energie je cenná komodita, na které závisí náš život.

A na závěr citát od katolického mnicha Františka z Assisi: „Veškerá tma světa nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“