13. 12. 2023 v 00:31 nastane novoluní ve Střelci, které začne 11. 12. ve 12:11 a skončí 13. 12. v 16:32. Slunce s Lunou vytváří neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách (přesný aspekt 17. 12.) a harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Beranu (přesný aspekt 15. 12.). Nejsou to představy a sny, které proměňují situace, ale naše konání a činy, které hovoří za nás a mění skutečnosti.

Časem se zviditelní vše, do čeho dáváme energii a na co se zaměřujeme. Jak smýšlíme, co si vybíráme a co děláme, nás den za dnem proměňuje a podle toho se stáváme takovou osobností. Vybírejme si to, co nám přináší radost, pozvedá naši mysl a rozsvěcuje světlo v našem srdci. Když je naše srdce zapálené, je tím pravým a správným světlem, které nám svítí na cestu. Následujeme-li vlastní světlo, jsme svým gurem a jdeme svojí jedinečnou cestou.

Jdeme-li cestou srdce, jdeme cestou lásky, cestou pravé víry. Pokud opravdu věříme, vychází naše víra ze srdce, které rozjasňuje mysl. Když máme v hlavě jasno, nepochybujeme a soustředíme se na to, čemu věříme. To se stává naším světlem, ke kterému vzhlížíme, spatřujeme v něm naději, upínáme k němu svoji pozornost a ve skrytu duše se k němu modlíme. Máme-li odvahu jej následovat a jdeme za ním, můžeme dosáhnout to, čemu věříme. Vše, co děláme s čistým zápalem, otevřeným srdcem a dobrou vírou, má naději na úspěch. Věřme své intuici a důvěřujme sami sobě.