Slunce ve Střelci – Otevřít se světlu

22. 11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá světlo a to, co nám dává smysl, pozvedá naši mysl, otevírá dveře jiných dimenzí života a naší jedinečné božské cestě. Bez jeho optimistického přístupu bychom se utápěli v negativitě a viděli vše černě. Bez světla jsme ztraceni. Když ho nevidíme, chybí nám víra a upadáme do depresí. Víra nás pozvedá, vede k růstu, dává nám křídla a naději. Když máme naději, můžeme události uvést do děje a posunout dějiny.

Nadšení Střelce blokuje Saturn v Rybách, který 23. 11. vytvoří se Sluncem neharmonický aspekt. Životní překážky a vše, na co si stěžujeme, nás tíží. Každý máme své těžkosti. Ty jsou součásti naší karmy, kterou jsme si přišli odžít, vyrovnat a pročistit. Proto nic není náhoda. Potkáváme přesně ty lidi, které máme potkat, a jsme zkoušeni v situacích, které máme zažít, abychom získali zkušenosti. Často soudíme a odsuzujeme druhé, ale když máme vlastní prožitek a zkušenost, začneme být soudní. Život sám usiluje o naši vyváženost a vyrovnání a tím nás posiluje. Saturn v Rybách nám pomáhá rozpustit karmu odpuštěním. To je vnitřní práce, při které měníme svá přesvědčení a vnitřní postoj k minulosti, tím se vyrovnáváme a opouštíme ji. Když jsme vyrovnaní, minulost nás neničí, naši mysl nemučí, není si nač stěžovat a život přestává být těžký.

Naše nadšení a zápal probudí Mars, který 24. 11. vstoupí do znamení Střelce a pobude zde až do konce roku. Když se propojí vůle s vírou a nadějí, budeme „nadzvedáni ze židlí“, poháněni, abychom udělali něco pro lepší budoucnost a uvedli nové ideje do života. Každý sám se musí obrátit ke světlu a spatřit jej, aby mohl ze sebe dávat to nejlepší. Nenuťme druhé, ale sami se snažme hledat světlo, rozvíjet víru a dávat naději. Kdo je odvážný, jde cestou srdce a inspiruje druhé. Pozvedněme své srdce, které zná pravdu. V něm je láska, laskavost, vstřícnost a dobrosrdečnost, pravá víra, která nás spojuje.

28. 11. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Černou Lunou v Panně, kdy přemíra myšlení a nepřijetí temnoty, nedokonalosti, chyb a omylů nám brání vyčistit hluboko zakořeněné představy a přesvědčení, která jsou zarytá v naší hlavě. Chyba sama o sobě není špatná, protože je součástí poznání. Když zjistíme, co je chybné, můžeme to napravit. Nechceme-li přiznat, že jsme se mýlili, protože se stydíme, bojíme se zesměšnění anebo nám to přináší zisk a výhody, nemáme co měnit. Zároveň je v nás hlubokou uložený strach vyjít s pravdou ven, protože víme, jak dopadají ti, co jdou s pravdou na světlo a přináší osvětu. Pokud se pravda nehodí a musí se skrývat, „vytloukáme klín klínem“ a vršíme další chyby. Stavíme-li na chybných základech a učíme a přesvědčujeme další generace, že je to tak v pořádku, že to tak musí být, přijde čas, protože nic netrvá věčně, který odhalí, co je nezdravé a škodí nám a náš svět se začne rozpadat jako domeček z karet. I když pravda může bolet, přináší světlo do temnoty nevědomí a opravuje vše, co je překroucené, zamotané a zkažené.

Tomuto aspektu pomáhá Jupiter v Býku, který 3. 12. vytvoří s Černou Lunou harmonický aspekt. Jupiter, který je vládnoucí planetou Střelce, zůstává od 4. 9. až do Silvestra retrográdní. Máme čas zvážit, zda dáme přednost komfortní zóně, která nám přináší jistoty, i když se necítíme dobře a budeme se radši utvrzovat, že je to tak v pořádku anebo opustíme jistoty a vykročíme do neznáma, abychom vybudovali něco nového, kde se budeme cítit dobře. Zatímco Saturn ukazuje na naši karmu, Jupiter na dharmu, na cestu, při které rozpouštíme karmu a objevujeme pravdu. Pravda je jako světlo, které zahání temnotu, rozšiřuje naše obzory a vede k růstu. Naše srdce zná pravdu. Ono je světlem, které hledáme. Buďme ve svém srdci a nezraďme jej. Nesnažme se být dokonalí, buďme přirození a autentičtí. V přirozenosti je krása i síla.

1. 12. opustí Merkur znamení Střelce, kde se zdržoval od 10. 11., a vejde do Kozoroha, v němž se 13. 12. otočí a bude couvat, až 23. 12. nacouvá zpět do znamení Střelce, které opustí až 14. 1. 2024. Merkur je ve Střelci ve vyhnanství, protože mysl, která je plná přesvědčení, předsudků, představ a naučených postojů, omezuje náš růst. Chceme-li získat opravdové poznání a poznat pravdu, musíme otevřít svoji mysl, abychom uviděli to, o čem jsme dříve nevěděli. Když začneme vnímat život všemi svými smysly, otevřeme se novým dimenzím, začneme prožívat, cítit skutečný život a posuneme svoji mysl do břicha, kde je pravý mozek. Důvěřujme sobě a poslouchejme svůj druhý mozek, svoje břicho. Tam je opravdový život, který je naším nejlepším rádcem. S retrográdním pohybem pozorujme, jak se naše myšlení proměňuje, když měníme své postoje a jaké myšlenky generujeme v souvislosti s tím, jak se cítíme a co právě prožíváme.

6. 12. se Neptun v Rybách otočí do přímého směru, kdy můžeme upevnit svoji víru v něco vyššího, co nás přesahuje a řídí celý vesmír. Naše cesta byla vyznačena už před naším narozením a do vínku jsme dostali dary, vlohy a nadání, které máme uplatnit. Jsme jen prostředníky, kteří mají božské poslání. Skrze nás Stvořitel tvoří, harmonizuje a sjednocuje svět. Stále nad námi bdí, posílá nám informace, ale pokud jsme ztratili spojení, neslyšíme ho. Zastavme se a zklidněme se, abychom zaslechli jeho tichý hlas. Tím je naše intuice, kterou k nám promlouvá.

8. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který je ve znamení Střelce v povýšení. Naše zranění a traumata mají hluboké kořeny. Pokud se chceme vyléčit, potřebujme poznat své kořeny, pochopit kdo a kým jsme a proč si naše duše vybrala pro své zrození toto místo a čas. Uvědomíme-li si, že vše má svůj důvod a zapadá do sebe, otevřeme se moudrosti života a začneme chápat život a jeho souvislosti. I když si myslíme, že si život tvoříme, ve skutečnosti to nejsme my. Čím více myslíme, tím více řešíme, co vyřešit nemůžeme a s životem se pereme. Otevřme se zázraku života a důvěřujme, že vše má řešení, které přijde ve správný čas a že neřešení může být tím pravým řešením. Zklidňujme svoji mysl a otevírejme se duchovnímu poznání, moudrosti, která léčí naše zranění a traumata.

14. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Lunárními uzly, kdy vlastní aktivita nás posouvá a rozmotává karmické uzly. Naslouchejme druhým, kteří nás inspirují, ale důvěřujme sami sobě. Když rozumíme svému tělu a tomu, co se v nás odehrává, poznáváme pravdu. Víme-li, co potřebujeme, abychom byli spokojení, a také to děláme, rozsvěcujeme své vlastní světlo a náš život vzkvétá.

A na závěr citát od Carla Gustava Junga: „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“