13. 11. 2023 v 10:27 nastane NOVOLUNÍ ve ŠTÍRU, které začne 11. 11. v 19:39 a skončí 14. 11. ve 3:23. Slunce s Lunou se potkají s Marsem ve Štíru a vytvoří opozici na Uran v Býku. Tuto výbušnou energii pomáhá konejšit Neptun v Rybách, jehož přesný aspekt se Sluncem nastane 17. 11. Nenechme se vyprovokovat, okouzlit a ošálit vnějšími pozlátky, ale stáhněme své smysly dovnitř. Najděme v sobě sílu postavit se „démonům“, kteří v nás bojují. Těmi jsou naše nezpracované emoce, traumata a zranění. Pokud se s nimi pereme, ve skutečnosti si je vytváříme a venku je poznáváme. Když opustíme boj, nastane mír.
To, co se děje ve vnějším světě, jsme si po generace vytvořili. Potomci navazují na to, jakou „půdu“ jim předchůdci připraví. Když děti vyrůstají v prostředí, kde se válčí, nic jiného neznají a žijí to tak dlouho, dokud to ony samy nezmění. Předáváme-li svým potomkům, že svět je nebezpečný a to, co chtějí, si musí vybojovat, přijde jim to přirozené. Ale duše nechce bojovat, chce se spojit do jednoty, prožívat lásku, božství.
Štír ovládá vylučovací a pohlavní orgány. Místo, které je spojeno s první čakrou. V tomto místě jsme napojeni na naše kořeny, na naše předchozí generace, ale také zde vypouštíme všechny tlaky, ulevujeme si a uvolňujeme se. Muži v těchto místech pouze vylučují, ale ženy také přijímají. Při spojení muže a ženy se dostáváme z „nízkých“ čaker do „vyšších“, energie stoupá tělem a dochází k jeho uvolnění. Když zasáhne srdce, láska nás zaplaví a svět je krásný. Při tomto léčivém spojení se spojujeme do jednoty, vše je jedno, je jen Láska.
Spojením se vyrovnávají energie a vyměňujeme si emoce a tekutiny, proto je tak důležité dbát o vlastní čistotu a přemýšlet, komu se otevíráme. Jde o zodpovědnost k sobě a respekt k druhým. Potřebujeme-li vybít své emoce, tělo se fyzickým aktem uspokojí, ale kdo je citlivý, může si následně připadat zneužitý čí využitý. Jsme-li po lásce hladoví, potřebujeme hodně potěšení, které uklidní naše rozbouřené emoce a naplní pocitem, že jsme milovaní. To nás na chvíli utěší, ale jakmile nás přepadne „hlad“, potřebujeme se znovu nasytit a hledáme zdroj, ze kterého můžeme čerpat. Když jsme ve svém srdci, čerpáme z vlastního zdroje a při milování nejde jen o fyzický akt, ale o propojení duší. Jsou-li duše spojené, je to vesmírný tanec a prožíváme vyšší dimenzi lásky.
Jsme jako studna, jejíž zdroj je u dna. Na dně je poklad, naše srdce, které nevidíme. Chceme-li se k němu dostat, musíme se do té studny ponořit a odstranit nánosy, které tam jsou zaneseny a kalí vodu. Když se voda vyčistí, poklad se rozzáří. Vypusťme emoce, které kalí vodu a brání nám prožívat klid, mír a zažívat lásku, ale neodmítejme kal. Je to hnojivo, bez kterého bychom nemohli růst.
Chceme-li změnit svůj život, musíme vypustit odpad, kterým jsme toxikováni. Jsou to nezdravé myšlenky a emoce, které nás ničí. Je-li to v nás, jedině my to můžeme pustit. Neodpuštění ničí naše vztahy i zdraví. Uvnitř nás je vše, co potřebujeme. Jsme zdrojem, ze kterého můžeme čerpat, jen se k němu potřebujeme dostat. Když se ponoříme do sebe a vyčistíme to u sebe, změní se náš svět. Změna je pro růst nevyhnutelná.