13. 9. 2023 v 7:18 začne novoluní v Panně, které vyvrcholí 15. 9. ve 3:39 a v 19:45 skončí. Slunce s Lunou budou v opozici na Neptuna v Rybách (přesný aspekt 19. 9.) a harmonicky budou podporováni Uranem v Býku (přesný aspekt 16. 9.) a Plutem v Kozorohu (přesný aspekt 21. 9.). To nám ukazuje, že je správný čas na změnu, protože vše půjde snadno. Jsme podporováni, abychom pročistili své smýšlení a odpoutali se od vnějšího světa, který nás odvrací od života v nás a zaměřili svoji pozornost na své skutečné potřeby. Snažme se porozumět tomu, co se v nás děje. Když chápeme své vnitřní procesy, můžeme „obyčejnými“ změnami proměnit chemii v našem těle, pročistit jej a uzdravit se.

Život je takový, jaký je. Jednou jsme nahoře a jednou dole, někdy se cítíme dobře a jindy blbě, proto nemůžeme být stále milí a pozitivní. Když nepotlačujeme, co cítíme a jsme pravdiví sami k sobě, nepopíráme svoji duši, skrze kterou můžeme dosáhnout jasnosti a osvícení. Jsme-li k sobě upřímní, jsme ve svém středu, srdeční a jdeme přímou cestou k Bohu.

Nejdůležitější je naše vnitřní práce a to, co děláme pro sebe, abychom se cítili dobře. Zvědomujme si své pocity a myšlenky a pracujme na sobě. Vše, co děláme, je důležité, protože to ovlivňuje naše pocity a ty ovlivňují naše konání. Pokud něco děláme s naštváním a vztekem, je lepší, když to neděláme vůbec. Dejme si pauzu a odpočívejme, dokud se neuklidníme. Člověk je tvor tvořivý a chce něco dělat, ale pokud tělo a mysl nejsou v souladu, jsme rozpolcení, poloviční. Chybí-li nám energie, jsme bezmocní a bezmocí, resp. nedostatkem energie, snadno onemocníme.

Jsme-li do něčeho ponořeni, úplně s tím splyneme. Když to bereme za vlastní, bráníme to celým svým tělem a nechceme si přiznat, že nás to vysiluje, proto je tak těžké opustit to, co nám již neslouží. Dáváme-li do toho energii, chybí nám pak jinde. Když se energeticky vyčerpáme, onemocníme a tím ztratíme svobodu anebo nám nezbývá energie na své zájmy a koníčky, čímž ztrácíme svobodu. Uvědomujme si, jaké drobné úpravy či opravy v každodenním životě by nám pomohly, abychom svoji energii zaměřili ve svůj prospěch.

Každá změna se děje právě teď a ne jindy. Pokud ji odkládáme, nikdy nic nezměníme. Tělo následuje mysl. Když se zajímáme o to, co děláme, jsme přítomní a tvoříme s porozuměním. Chápeme-li to, ovládáme to a vylepšujeme, tím to proměňujeme a změny probíhají okamžitě. Když mysl bloudí, tělo pracuje automaticky, pudově, ale ke změně nedojde, dokud se nevyčerpá anebo nenastane zásah shora. Když se přestaneme kritizovat a ovládneme svoji mysl, ovládneme svůj život, který je v těle. Naše myšlenky jsou silnější než jakákoliv medicína na světě. Dokáží nás zničit stejně jako uzdravit.

Zaměřme pozornost na své tělo a začněme mu naslouchat. Přiznejme si své pravé pocity a vyjasňujme si, co potřebujeme. Začněme teď a tady. Pročišťujme své tělo vodou, zdravou stravou a pohybem na čerstvém vzduchu. Každé ráno se protáhněme a cvičme, aby energie mohla volně proudit a pomocí dechu ovládněme svoji mysl. Když zpomalíme dech a prodloužíme výdech a nádech, zklidníme mysl, zpomalíme a prodloužíme si život. Dech je kouzelník, který dokáže proměnit energii v našem těle. Práce s dechem je prací, která nás povznáší.