Slunce v Panně – Přirozená tvořivost.

23. 8. 2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na jaře, které je každoročním začátkem, zaseli. Tím pomyslným semínkem, kterým vytváříme skutečnosti, jsou naše myšlenky, jež ovlivňují naše jednání a vedou naše kroky, kterými dosahujeme výsledků.

Když začneme sledovat své myšlenky od počátku do současnosti, tak z jejich sledu, jak navazovaly jedna na druhou, pochopíme, jakým procesem jsme se dostali tam, kde se právě nacházíme. Kde právě jsme, je tím pravým místem, naší správnou učební lekcí. Učíme se vším, co nás v životě obklopuje. Když studujeme život, otevíráme se vyššímu poznání a poznáváme sami sebe. Vlastními poznatky a jejich zvědomováním svoji mysl tříbíme, stáváme se vědomějšími, moudřejšími a soucitnějšími a dozráváme k sebelásce. Když se přijímáme takoví, jací jsme, odhazujeme stud, protože poznáváme, že se nemáme za co stydět. Tím se dostáváme se ke své přirozenosti a nevinnosti, kterou nic nepředstíráme, ale s čistotou a uvolněností přirozeně tvoříme.

Období Panny bude pod vládou retrogradity planet, proto můžeme přehodnotit a pročistit jejich projevy, které na těle cítíme. Je-li naše tělo čisté, energie námi protéká a stáváme se čistým kanálem vesmírných energií. Těmi jsme vedeni, unášeni a povznášeni. Vše má vyšší pravidla a řád, na která je naše mysl krátká. Nemůžeme dohlédnout ani domyslet, co vše je možné, ale pokud naše mysl stále něco vymýšlí, kombinuje a přetáčí, dělá vše horší, než to ve skutečnosti je. Největší službou, kterou můžeme pro sebe udělat, je ovládnout svou mysl. Když pracuje pro nás, cítíme se dobře. Je-li proti nám, ničí naše štěstí a náladu.

Ve stejný den, kdy Slunce přejde do Panny, se v tomto znamení otočí Merkur, vládce tohoto znamení, který bude až do 15. 9. retrográdní. Vrátíme se k tomu, co už bylo řečeno, co jsme již řešili, abychom mohli přehodnotit svůj postoj. Když přemýšlíme, co a jak získat, vytváříme spletité sítě, kterými vše komplikujeme. Když děláme věci bezelstně, s otevřeným srdcem, dospíváme k jiným výsledkům, než když to děláme zištně. Největším ziskem nejsou peníze, ale zdraví. Uklízejme ve své mysli, aby se rozjasnila a čistěme své tělo pomocí čisté vody, zdravé stravy anebo půsty a rozhýbejme pohybem své zatuhlé části. Jsme-li zdraví, stojíme na vlastních nohou, které nás nesou tam, kam chceme a kde máme být. Zdravme, kamkoli jdeme, a vzájemně se tím uzdravme.

29. 8. se k retrográdním planetám připojí Uran v Býku, který bude couvat až do 27. 1. 2024. Probíhající změny se zpomalí, budeme přehodnocovat a zvažovat, co je v životě důležité a co opravdu musíme mít. Naše tělo je nástrojem, který tvoří, ale pokud jej pro peníze vyčerpáváme, ztrácíme zdraví. Největší tvořitelkou je Matka příroda, na které jsme závislí a bez níž nepřežijeme. Když vysáváme její zdroje, abychom se obohatili a zkonzumovali, co se dá, i když to nepotřebujeme, chátrá a my chřadneme spolu s ní. Matka příroda je jako otevřená náruč, která nás vyživuje a uzdravuje, proto chraňme přírodu stejně jako své zdraví.

4. 9. se Jupiter jako poslední přidá k ostatním společenským planetám, které již dříve nabraly zpětný chod (1. 5. Pluto, 17. 6. Saturn, 30. 6. Neptun, 23. 7. Chiron a 29. 8. Uran) a až do Silvestra bude couvat znamením Býka. Budeme zpomalovat, abychom si uvědomili, kam se ženeme, zkoncentrovali se a svoji pozornost zaměřili ke světlu. Co je skutečným úspěchem? Každý jsme tvůrce, který tvoří realitu. Svým uměním dokážeme dělat svět krásný. Nabídněme své dary, které nám jsou vlastní, a podělme se o to, co umíme. Každý umíme vykouzlit úsměv a pohladit vlídným slovem.

4. 9. svoji retrográdní pouť naopak ukončí Venuše ve Lvu. Cestou radosti a spokojenosti je sebeláska. Když se máme rádi, vážíme si sami sebe a dokážeme si nastavit hranice. Těmi si vymezujeme svůj prostor, abychom se nenechali znevážit, rozhodit a vzít si radost. Máme-li se rádi, nepotřebujeme se druhým zalíbit ani vloudit do jejich přízně. Nečekejme na ocenění zvenčí a rozvíjejme svoji tvořivost, kterou poznáváme, co nás baví. Když tvoříme s láskou a radostí, jsme vedeni k seberealizaci.

27. 8. vytvoří Slunce opozici se Saturnem v Rybách, kdy budeme postaveni před rozhodnutí, co je potřeba odstranit, vyčistit a odpustit, abychom se necítili jako oběť. Zastavme se a zodpovědně si odpovězme na otázku, co je příčinou našeho utrpení. Proč trpíme? Co nezvládáme? Nevyhýbejme se konstruktivnímu jednání. Řekněme si o pomoc anebo se přestaňme spoléhat na někoho, kdo je nespolehlivý a postavme se na své vlastní nohy. Buďme trpěliví, když se něco nedaří, ale netrvejme tvrdohlavě na svém. Povolme opratě a propouštějme své nezdravé myšlenky a staré programy, kterými si vytváříme nezdravé prostředí.

6. 9. se Slunce v Panně spojí s retrográdním Merkurem. Naše jasná mysl a čisté úmysly vedou ke správným výsledkům. Těmi jsou i naše chyby, kterými dospíváme k poznání. Když zjistíme, co nechceme a kudy cesta nevede, pak poznáváme, co chceme. Jsme-li ochotni si chybu přiznat, můžeme udělat změnu. Kdo nechybuje, nemá co napravovat, proto jede stále ve stejném módu. Nestyďme se za své chyby, které jsou naší přirozenou součástí. Když občas něco „pohnojíme“, získáme výživu, abychom mohli růst. Odpouštějme si, zastavujme své kritické, negativní smýšlení a hledejme světlo.

8. 9. se Slunce harmonicky propojí s Jupiterem v Býku. Kdo věř, vidí světlo a neztrácí naději. Víra nás pozvedá, abychom šli za světlem a mohlo se dít to, v co věříme. I když se nám v mysli rodí černé myšlenky, nechme je odejít a nahrazujme je těmi světlými. Mysl potřebuje zaměstnat. Když se bude bavit tím, co nás baví, bude spokojená.

16. 9. Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem v Býku. Pozvedejme svoji mysl a myšlenky druhých berme s rezervou. Neberme si osobně, co říkají druzí, kteří čerpají ze svých nabitých zkušeností a dívají se na život ze svého úhlu pohledu. Zklidňujme svoji mysl a praktikujme každý den první dva stupně jógy, jež nás čistí a vedou ke světlu, tj. nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakota a uvážené prožitky (střídmost), čistota, spokojenost s tím, co máme, sebekázeň, studium a akceptování existence Boha jako nejvyššího principu.

19. 9. vytvoří Slunce opozici na Neptuna v Rybách. Nenechme se oklamat planými sliby a ošálit sladkými řečmi. Když někdo něco slíbí, ještě neznamená, že to dodrží. Nejsou to slova, ale činy, které hovoří. Prověřujme, ale také důvěřujme, hlavně sobě a svému tělu, které cítí vesmírné energie, jež nás vedou. Uvolněme se a spojme se modlitbami a meditací s tím, co nás přesahuje.

21. 9. bude Slunce v harmonickém aspektu na Pluto v Kozorohu. Skutečná moc je v našem myšlení a jednání. Když si myslíme, že něco nejde, utvrzujeme se v tom, proto to nejde. Nenechme se ovládat těmi, kteří tvrdí, že se o nás postarají lépe než my sami. Vezměme si zpět svoji moc a pracujme na sobě. Jsme mnohem silnější, než si myslíme. Očišťujme své kořeny a s důvěrou zapouštějme to, co se má ujmout a vzejít. I když se navenek zdá, že se nic neděje, pod povrchem se toho děje moc. Tam skutečná moc sílí a zapouští kořeny.

Tento rok je rokem Marse a tak svojí aktivitou můžeme zasáhnout do společenského dění. Není potřeba bojovat proti zlu ani „páchat“ dobro. Staňme se „bojovníkem světla“, který svým vlastním příkladem, pravdou, kterou žije, přináší osvětu. Když jsme spojeni se světlem ve svém srdci, jsme ve svém středu, smíření a jednáme v míru. Neútočme, nevyhýbejme se jednání, ale tvořme harmonii. Mars, který bude od 27. 8. do 12. 10. ve znamení Vah, tomu svým diplomatickým jednáním, případně rozvážností, bude napomáhat. Buďme trpěliví, když nepřichází plody naší práce a pokud jsou jiné, než bychom chtěli, možná to tak má být a měli bychom je přijmout a smířit se s tím anebo je potřeba na tom zapracovat a něco změnit či vytvořit pro to jiný prostor.

A na závěr citát od amerického zpěváka Michaela Jacksona, který byl narozený ve znamení Panny: „Nevinnost je být jednoduchý a důvěřivý jako dítě. Nikoli odsuzující, s jedním úzkým úhlem pohledu, který nás zavazuje. Pokud jste uzavřeni do vzorce myšlení a reakcí, je zablokovaná vaše kreativita. Chybí vám svěžest a kouzlo okamžiku. Naučte se být znovu nevinní a svěžest nikdy nezmizí.“