Slunce ve Lvu – Čistou radostí rozzářit své vnitřní světlo.

23. 7. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií, abychom ji mohli vyzářit a přinést světlo na zemi. Jsme-li naplněni světlem, vyzařujeme vřelost a vroucnost, srdce se raduje, září láskou, světlem, které sdílí. Když jsme zahlceni svým světlem, soustředíme se jen sami na sebe, vnímáme jen své potřeby a svým žárem spalujeme vše, co je nám blízko. Mějme úctu k druhým a ctěme hranice, které jsou nedílnou součástí sebelásky a vyvážených vztahů.

Znamení Lva ovládá srdce, kde máme srdeční čakru, která je pod vládou planety Venuše. Ta se od 5. 6. pohybuje znamením Lva, ve kterém se zdrží do 9. 10., kde ukazuje, jak se máme rádi a zda jsou naše vztahy provázeny láskou, zda milujeme od srdce anebo z rozumu. Rozum, kterým přemítáme o vhodnosti svého partnera a zjišťujeme, co na něj platí a jak ho získáme, nám brání uvolnit se a přirozeně se odevzdat lásce. Opravdová láska je pokorná, respektuje hranice a neponižuje sebe ani druhé.

Při přechodu Slunce do znamení Lva bude Venuše až do 4. 9. tímto znamením couvat, abychom mohli upravit vztah k sobě a druhým lidem a 13. 8. se na své retrográdní pouti spojí se Sluncem ve Lvu (naposledy se spolu ve Lvu setkaly 14. 8. 2019). Každý jsme králem svého vnitřního království, kde je naše bohatství, v němž oplýváme dary, hodnotami a nadáním a na nás záleží, jak tomuto království vládneme, jak dokážeme hospodařit s tím, co máme a uplatnit a zužitkovat to, co je nám vlastní. Přehodnoťme, co je ve skutečnosti důležité a co potřebujeme k tomu, abychom se cítili šťastní a spokojení. Proč a za čím se honíme? O naší kvalitě nerozhodují vnější, ale vnitřní hodnoty, kterými se vztahujeme k druhým a vytváříme své vztahy. Uvolněme se a zamilujme se do svého života. Pramenem lásky je naše srdce. V něm láska začíná i končí. Když otevřeme své srdce, láska vstoupí do našeho života.

Ve stejný den jako Venuše začne v Beranu couvat zraněný léčitel Chiron (až do 27. 12.), abychom měli čas uvědomit si, kdo a kým jsme a poléčili si svá zranění, která nám brání milovat. Když jsme zranění, máme strach, že nám někdo ublíží, chráníme se a vytváříme kolem sebe hradby, přes které se k nám nemůže nikdo dostat. Zranění mají svůj důvod, vedou naši pozornost do našeho nitra. Díky nim se učíme sebelásce a poznáváme svoji skutečnou sílu, kterou je schopnost transformovat bolest v lásku. Tak poznáváme léčivou sílu svého srdce a své léčitelské schopnosti. Když uzdravíme sebe láskou, ukážeme cestu druhým. 12. 8. se v příznivém aspektu s Chironem v Beranu propojí Slunce ve Lvu, které posvítí na naše zranění. Ta se zviditelní, abychom si je mohli vyléčit, naše srdce se rozzářilo a mysl zmoudřela. Podívejme se, jaké poznání nám zranění přineslo, co nám dalo a čemu nás učí. Nebojujme, ale přijměme vše, co je s ním spojené. Dejme si péči a lásku.

Od 8. 1. až do 3. 10. prochází znamením Lva strážkyně rovnováhy Černá Luna, která prověřuje čistotu našich srdcí. Je pudovou složkou, instinktem, který vyvolává účelové chování. Ona zná příčinu toho, proč jsme byli vypuzeni z jednoty a důvod našeho setkání s temnotou. Když nám někdo ublíží, jsme puzeni se pomstít, oplatit mu to anebo ublížit někomu jinému, abychom v tom nebyli sami. Posíláme-li to dál, rozehráváme duální hru na viníky a oběti, která se proměňuje, z oběti se stává viník a temnota se prohlubuje. Časem nevíme, kde to začalo, co bylo příčinou, ale vidíme zvrácený svět, v němž poctivost a laskavost nemají své místo. Ovládnout své pudy a neškodit, i když nám bylo ublíženo, chce velkou dávku sebekontroly. Když to dokážeme, obrátíme se ke světlu. Rozpustíme-li temnotu svým světlem, navrátíme se z duality do jednoty a budeme prožívat ráj na zemi.

Již 30. 7. vytvoří Černá Luna neharmonický aspekt s Uranem v Býku, který by se dal vyjádřit biblickým rčením: „Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.“ 8. 8., kdy se otevírá Lví brána, se Černá Luna spojí s Venuší ve Lvu a 18. 8. se Sluncem ve Lvu. Naše hodnoty stejně jako láska jsou převráceny. Chceme získat lásku od druhých, když se sami nemáme rádi a oceňujeme vše, co je povrchní, nadhodnocené a bezcenné. Čím více lidí lže, krade a podvádí, máme pocit, že je to normální, že bychom měli také, protože jinak přicházíme o výhody, které se tak dají získat. Nepodléhejme pokušení, ale zachovejme si svoji duši čistou. Kdo ctí pravé hodnoty, je připraven projít branou a poznat tajemství Černé Luny. Temnota mizí a ztrácí svoji moc, když opravdová láska na ni svítí. Otevřme své srdce a obraťme se ke světlu.

23. 7. retrográdní Pluto na konci znamení Kozoroha vytvoří neharmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Beranu, který ukazuje na místo, kam se máme od 18. 7. 2023 až do začátku ledna 2025 posunout, abychom rozmotali karmické klubko. Pluto odhaluje zkostnatělé systémy a staré struktury, které se nechtějí vzdát své moci, proto bojují. Jde jim o přežití, tak jsou všeho schopny. Beran chce prosadit svá práva. Čí právo je správné? Kde je spravedlnost a co je spravedlivé? Má pravdu ten, kdo vede? Vše má své hranice. Pokud je někdo nerespektuje, je nutné se ozvat a dát mu jasně najevo, že přestřelil. Kdo však nebere ohledy na druhé, své pozice se nevzdá a dobrovolně nikdy neustoupí. Raději položí život, než by se vzdal. Nenechme se vyprovokovat k boji. Boj prohlubuje temnotu, ze které mocní, jež jsou nemocní, profitují, proto je bojovat nesmyslné, ale nenechme se zastrašit, věřme si a neustupujme. Hlídejme si své hranice a držme se svých práv. Když se za ně postavíme, časem se stanou skutečností. Pravda je světlo, které se nakonec ukáže, proto pravda vítězí.

1. 8. Mars v Panně, který je vládcem roku 2023, vytvoří příznivý aspekt s Jupiterem v Býku. Když svoji energii zaměříme na to, co děláme, rozvineme a vylepšíme své dovednosti. Pracujme na tom, co nám dělá radost, uklízejme si ve své mysli a dávejme si do pořádku svůj život. Kvalita našeho života je výsledkem našich odvážných kroků.

16. 8. vytvoří Mars v Panně příznivý aspekt s Uranem v Býku. Každý děláme chyby, které jsou nedílnou součástí našeho života. Díky nim se učíme a poznáváme. Dokážeme-li si chybu přiznat, můžeme udělat změnu, která promění náš život. Změna našeho postoje anebo přesměrování se jiným směrem vytvoří prostor pro nové skutečnosti. Kdo se nebojí, má odvahu vydat se jinou cestou.

19. 8. vytvoří Slunce ve Lvu harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Beranu. Buďme odvážní a žijme to, pro co naše srdce bije. Když budeme vyzařovat pravdu svého srdce, náš život bude opravdový a svým světlem se spojíme s těmi, kteří naši pravdu cítí, jsou blízcí našemu srdci a naladění na naši frekvenci. Rozhodněme se pro světlo a vyzařujme jej.

Mějme pokoru k životu a radujme se z něho. Dívejme se očima lásky, ať vidíme krásu, která nás obklopuje. Krása otvírá srdce a je-li otevřené, září a z našeho vnitřního království vyzařuje radost. Nenechme se otrávit těmi, kteří mají v srdci jed, líčí pasti a škodolibě se smějí. Nepodporujme jejich temnotu, ale střežme své světlo, které léčí. A pokusí-li si nás někdo podmanit, ozvěme se jako správný lev, protože jen ve svobodě může naše světlo jasně zářit.

A na závěr dva citáty od brazilského spisovatele Paula Coelha: „Tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.“ a druhý: „Za maskou z ledu, kterou lidé nosí, bije srdce z ohně.“