Proměnit svět zastavením mysli.

21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných duší, seznamovat se, poznávat, komunikovat a promlouvat s těmi, kteří nám jsou blízcí. Čím jsme si blíže, tím více hlubších informací získáváme, poznáváme a uvědomujme si sebe.

22. 5. Slunce vytvoří harmonický aspekt s Marsem ve Lvu, který nám dá odvahu se projevit, spojit se s blízkými dušemi, vybrat si z nabízených možností a následovat své rozhodnutí. Každé rozhodnutí je správné. Přináší nám zkušenosti, kterými poznáváme život. Cokoli děláme, nás vz-dělává, posouvá a přináší poznání. Mějme odvahu přiblížit se k druhým. Neodmítejme jejich blízkost a případné odmítnutí si neberme osobně.

27. 5. se Jupiter spojí se Severním Lunárním uzlem v Býku. Každý něco umíme. Je to náš dar, který dáváme na světlo prostřednictvím svého těla a vytváříme tak hmotný svět. Pokud chceme, aby se naše umění projevilo a zhmotnilo, musíme se sami otevřít. Dovolme si to a otevřme se tomu, co nás baví, co máme rádi a pro co jsme určeni. Co do svého života pustíme, do něj vstoupí, formuje nás, rozvíjí a posouvá na naší cestě. Jsme-li otevření, naše určení si nás samo najde. Mějme odvahu následovat to, co nás volá.

28. 5. Slunce vytvoří neharmonický aspekt se Saturnem v Rybách. Vše má své hranice. Čeho je moc, toho je příliš. Jaké informace opravdu potřebujeme vědět? Rozpouštějme a přenastavujme hranice k lidem i informacím. Měňme úhly pohledu, strnulé postoje a rozpouštějme přesvědčení, která nás vedou k utrpení. Neberme se vážně a zasmějme se sami sobě, svým názorům, chybám, hlouposti, nevědomosti, nepružnosti a neohrabanosti. Smějme se, vtipkujme, ale nesnažme se být vtipní za každou cenu. Všímejme si svých negativních myšlenkových pochodů, vědomě je zastavujme a ovládněme mysl kontrolovaným dýcháním. Pravý mistr vládne své mysli.

7. 6. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy můžeme rozeznat, co má kdo na srdci a jaké sdělení je ve slovech ukryto. Co potřebujeme sdělovat o sobě a o druhých vědět?. Kdo se chce zviditelnit, potřebuje se projevit, sděluje a mluví, aby na sebe upozornil, sklidil potlesk a je k nezastavení. Kdo je plný emocí, mluví, aby ulevil svému srdci, a když nemluví, jeho srdce trpí. Potřebujeme-li se ujistit, získat podporu druhých anebo přesvědčit sami sebe, hledáme posluchače, kteří nám budou naslouchat, aby nám potvrdili anebo vyvrátili, co říkáme. Často mluvíme a málo nasloucháme a ti, kteří umí naslouchat, málo kdo poslouchá. Poslouchejme ty, kdo jsou tišší, neboť ti jsou často moudří. Sami se zaposlouchejme do ticha, které nás dokáže harmonizovat. Když naše mysl utichne, problémy zmizí.

10. 6. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Chironem v Beranu, který je ve znamení Blíženců v pádu. Zde leží zakopaný pes. Každý máme své zranění, trauma, které nám brání v poznání pravdy, světla a lásky a právě léčením se k nim dostáváme. Uzdravit se znamená pochopit zranění a odpustit sobě i druhým. Přetvořme svá přesvědčení, předsudky a programy z dětství, která bolí a vyvolávají v nás pocity nedostatečnosti, odmítnutí a nelásky. Jako děti jsme nechápali vtípky, srandu a dobírání dospělých ani nerozuměli, co je špatně, když jsme to mysleli dobře či dělali, jak nejlépe jsme uměli. Slova se nás dotýkají a to, co se nás dotklo, nás poznamenalo a stále dokola nás zraňuje, dokud si to nezpracujeme. To, co říkají druzí, není o nás, ale o nich. Slova jsou plytká, proto si je neberme osobně. Dokud se sami neotevřeme a přes bolest se nedopracujeme k sebelásce, druzí jsou pouze záplatou na naše zranění. Nebojme se bolesti, za níž je ukrytá láska, moudrost a soucit, které náš život promění. Buďme k sobě laskaví a promlouvejme k sobě s láskou.

Planeta Merkur, která vládne znamení Blíženců, bude během června vytvářet harmonické aspekty: 4.6. s Uranem v Býku (osvícení mysli), 9.6. s Neptunem v Rybách (rozpuštění myšlenek) a 11.6. s Plutem v Kozorohu (transformace myšlení). Též 11. 6. vstoupí Merkur do znamení Blíženců, čímž zesílí potřeba informací, výměny názorů a diskusí. Konverzace bude tak živá, že nebudeme vědět, jaká verze je ta pravá. Chceme-li znát pravdu, musíme být opravdoví sami k sobě a obrátit svoji pozornost do sebe. Naše tělo je studnicí moudrosti, v níž můžeme poznat svět, neboť děje v nás probíhají i vně: „Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku.“ Svět je duální, abychom se mohli učit na základě rozdílů. Když rozlišujeme, uvědomujeme si a poznáváme. Otevíráme-li svou mysl, pouštíme světlo do nevědomí, vidíme svět zřetelněji, přestáváme soudit a bereme život takový, jaký je. Vše má nějaký smysl. Každý jsme hráčem v životní hře a cesta každého z nás je jiná, protože potřebujeme získat vlastní zkušenosti, abychom nabyli vědomí. Uvědomme si, jak nás mysl ovládá. Když ji ovládneme, náš život se promění.

11. 6. se Pluto na své retrográdní pouti vrátí zpět do znamení Kozoroha, aby zde dokončilo obrodu mocenského řádu, zkostnatělých struktur a přežitého hierarchického systému, kterou tam v roce 2008 začalo. Jsme-li poslušní, posloucháme, co nám druzí diktují. Umíme-li naslouchat, ale posloucháme sebe, žijeme v souladu se sebou, stáváme se mistry, autory vlastního života, kteří si dokáží vybrat z nabízených možností. Kdo se nebojí vlastních rozhodnutí, vytváří novou společnost založenou na svobodě, rovnosti a lidství.

Od 17. 6. až do 4. 11. bude couvat znamením Ryb náš přísný učitel Saturn. Při retrográdním pohybu přemýšlejme, kde jsme na sebe přísní, proč se kritizujeme, co si nemůžeme odpustit a co si nechceme dovolit. Když změníme svůj postoj, přestaneme se bát, nenecháme se zastrašit a v důvěře se oddáme životu, uleví se nám. Jsme pod ochranou boží či Vesmíru a zkoušky a zkušenosti, které získáváme, jsou součástí naší cesty k Bohu aneb k pochopení bezpodmínečné lásky. Přijměme život, nechme se jím obdarovat a s důvěrou jej žijme.

19. 6. vytvoří Jupiter v Býku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, kdy se naši učitelé spojují a důvěra a zodpovědnost jdou ruku v ruce. Pokud nám něco nevychází, ale chceme to dělat a cítíme, že je to naše poslání, nevzdávejme to, jen si dejme pauzu, abychom získali novou energii a chuť pokračovat. Když nás to nebaví a cítíme, že nás volá něco jiného, nedělejme to a zkusme něco nového a nepoznaného. Mějme odvahu vyzkoušet novou dovednost, abychom objevili, co nás baví. Vše je v pořádku a je na nás, co se chceme naučit a k jakému učiteli se přikloníme. Svému osudu neutečeme. Vždy budeme dovedeni tam, kde máme být.

Rovněž 19. 6. Slunce vytvoří neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Náš život je předurčen. Je řízen vyšší silou, která nás přesahuje a vede nás, abychom mohli splnit úkol, který jsme si před svým zrozením vybrali. Můžeme si vybírat a rozhodovat o svých každodenních záležitostech, ale to, na čem skutečně záleží a má nás potkat, si nás přitáhne. Vesmír nám vždy cestu ukazuje, to jen mysl vymýšlí nesmysly. Když Vesmíru nenasloucháme, cítíme se osamoceni, odděleni od Boha, nemilováni a máme pocit, že vše je proti nám. Nebojujme s životem, ale s důvěrou se mu oddejme. Zastavme se, ztišme svoji mysl a vnímejme znamení, kterými s námi Vesmír promlouvá. Rozvíjejme svoji intuici a důvěřujme energiím, které jsou v nás a kolem nás a jsou zdrojem informací. Necháme-li v klidu tyto energie skrze sebe proudit, dojdeme k naplnění. Děkujme za vše, co jsme prožili, co nás vede k vyššímu poznání a pozvedá nás.

A na závěr citát od amerického spisovatele Roberta Fulghuma: „Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“