5. 5. 2023 v 19:33 nastane úplněk ve Štíru se zatměním Luny, který potrvá od 4. 5. 16:33 do 6. 5. 22:04, při kterém bude Slunce v nepříznivém aspektu na Černou Lunu a zároveň se bude přibližovat do konjunkce s osvíceným Uranem.

Neuvědomujeme-li si svoji hodnotu, potřebujeme od druhých ocenění. Jsme-li na jejich hodnocení závislí, jsme manipulativní a zneužitelní. Když potřebujeme svoji hodnotu dokazovat, chceme za každou cenu něco dokázat, ukázat se a předvést, abychom byli co nejlépe ohodnoceni. Když nedostaneme ocenění či viditelné hodnoty, které jsme chtěli a očekávali, jsme naštvaní a nespokojení. To nás žene k dalšímu dokazování, čímž roztáčíme kolotoč, který sami poháníme.

Chceme-li se zalíbit, zavděčit a získat pochvalu, děláme vše pro to, abychom vyhověli. Když poslušně skáčeme, jak druzí pískají, děláme vše pro druhé a ztrácíme sami sebe. Potlačujeme-li a popíráme své potřeby, přestáváme cítit, odpíráme si, až po čase ani nevíme, co nám dělá dobře a co bychom sami chtěli. Jsme-li necitliví, ztrácíme cit pro lásku a chováme se k sobě, jako bychom se neměli rádi.

Nikdo nás nemůže udělat šťastnými, pokud sami necítíme sladkost života a nedokážeme si vychutnat přítomný okamžik. Přestaňme lpět na ocenění z venku, vnějších hodnotách a domnělých jistotách. Nepřizpůsobujme se, jen abychom někomu vyhověli, ale začněme tvořit, co nám vyhovuje, svůj láskyplný prostor, kde budeme cítit pohodu a klid a budeme tam rádi. Tak z nás bude radost vyzařovat.

Každý se musíme starat o své dobro. Vždy se může najít někdo, kdo nám pomluví, znepříjemní či nějakým způsobem zničí to, co si vytvoříme, ale to svědčí o jeho soutěživosti, závisti, necitlivosti a nelásce. Kdo miluje, raduje se a podílí se na vytváření dobra, krásy a lásky a přeje si, aby se všichni cítili dobře. Nemůžeme změnit svět, ani nikoho jiného, ale můžeme se oddělit od toho, co ve svém životě nechceme a tvořit si svůj svět. Proto každá změna začíná u nás.

Pocítíme-li během úplňku naštvání či rozervanost, je to signál, že naše vyšší Já se chce osvobodit a získat nezávislost. Dojde-li nám, co nechceme, může dojít k individuální či dokonce k hromadné stávce anebo revoluci, která je počátkem změn, časem pokroku a posunu na novou úroveň. Osamostatněme se, projevme to, co chceme a začněme si tvořit svůj laskavý svět. Láska je jako magnet, který k nám přitáhne podobně naladěné lidi. Když se spojí, ukáže se, že to jde a je to správná cesta.

Zpomalme, prociťujme a uvědomujme si, kde se cítíme dobře a co nás zklidňuje. Vychutnávejme život svými smysly. Dělejme si vědomé přestávky, zastavujme se a uvědomujme si své pocity. Pozorně se rozhlížejme, zaposlouchejme se do zvuků, dopřejme si ticho a vnímejme jej. Nadechněme se z plných plic, uvědomujme si nádech a výdech a následujeme jej. Buďme vědomí, co jíme a vnímejme chutě. Dotýkejme se svého těla a svých milovaných.

Prociťujme, co nám dělá dobře a dopřejme si tuto drobnost každý den. Naplňujme se vědomě dobrými pocity, abychom se cítili dobře. Každý drobek je dobrota, která se počítá, obohacuje a rozvíjí náš život.