21. 1. v 19:59 vstoupí Luna do znamení Vodnáře a ve 21:53 se setká se Sluncem, které do Vodnáře vstoupilo o den dříve, čímž nastane novoluní ve Vodnáři, které potrvá do 23. 1. 18:36. Během novu, jež  je okamžikem probuzení a uvědomění si své jedinečnosti, bude Slunce s Lunou v blízkosti mocného Pluta v Kozorohu a revolucionář Uran v Býku se otočí do přímého směru. Pluto i Uran jsou nositelé obratů a změn, i když každý má své metody. Pluto nás dusí, aby nás ke změně donutil a vysvleče nás z kůže jako hada a Uran dává elektrické šoky, abychom poskočili, došlo nám to a přesedli si. Zároveň se tvůrčí Venuše spojí se zodpovědným Saturnem ve Vodnáři, který prověří naši vyspělost, nezávislost a originalitu.

Nová doba přichází, je to nevyhnutelné a je na nás, jaké si to uděláme. My jsme tvůrci. Jsme součástí systému, který sami vytváříme a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jsme zodpovědní za to, co děláme, ale i za to, co neděláme.

Naše jednání může vycházet z nevědomí, ale ke správnému cíli nás vedou vědomé kroky. K uvědomění potřebujeme zachovat klid a nenechat se vyvést z míry. Pro začátek nepotřebujeme nic víc, než se zklidnit a začít vnímat teď a tady. Když zklidníme svoji mysl, uslyšíme a uvidíme to, co naše omezená mysl bojkotuje, protože to nedokáže logicky pochopit. Vesmír je mentální a všechny informace jsou kolem, jen je potřeba zachytit je v éteru. Budeme-li vnímaví, začneme si všímat energií a budeme se probouzet. Procitnutím otevřeme svoji mysl v přítomném okamžiku a vše, co potřebujeme vědět a znát, k nám přijde. Není potřeba se zdržovat vysvětlováním, ale začít to denně praktikovat. Vyzkoušejme např. vědomé dýchaní. Koncentrujme se na dech a nenásilně prohlubujme a prodlužujme nádechy a výdechy. Můžeme začít s Wim Hof dýcháním anebo nadechováním na 4 doby a vydechováním na 8, které se dá praktikovat úplně všude. Koncentrace na dech nás zpřítomňuje, zklidňuje srdce a rozjasňuje mysl. Jasná mysl nejedná unáhleně. Vycítí pravý čas a vede naše kroky vědomě. Každý má právo volby a může se rozhodnout, co zkusí, aby došlo k proměně jeho života, splynutí s mentálním Vesmírem, nalezení své jedinečnosti a svého místa.

Svoboda je volnost a také zodpovědnost za sebe a to, co konám. Znamená to neuzavírat se, ale otevřít se životu, abychom mohli splynout s životem a spojit se v Jednotě. Kdo důvěřuje, volí změnu. Přestává být vrabcem v hrsti a stává se svobodným holubem. Rozhodněme se pro změnu a dovolme si ji.