Slunce ve Střelci – Jdi za štěstím.

22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce, ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme byli vedeni v době Štíra, kdy jsme se spojovali sami se sebou, svými minulými zkušenostmi a nacházeli v sobě opravdovost, pravdu a vnitřní sílu. Hluboké sebepoznání, ke kterému jsme došli, můžeme v čase Střelce vystřelit do vnějšího světa. Kdo má odvahu, nebojí se ukázat svoji pravdu a vyzářit své světlo do vnějšího světa, vystupuje ze stínu a s důvěrou a odvahou se otvírá novému životu.

  1. 11. 2022 v 00:02 (v době novoluní ve Střelci), se otočí do přímého směru Jupiter, který je vládnoucí planetou Střelce a pod jehož vládou byl celý rok 2022. Do 20. 12. 2022, kdy přestoupí do znamení Berana a odstartuje nový cyklus hledání věčného plamene, cesty srdce, kterou nám ukázal Ježíš, můžeme rekapitulovat tento rok, ale i posledních 12 let a uvědomit si svůj duchovní růst, poznání, o které jsme rozšířili své vnímání a životní filosofii, neboli lásku k moudrosti, ke které jsme dospěli. Jupiter nás otvírá duchovnímu poznání, ale pouze ten, kdo věří, že existuje něco vyššího, co nás přesahuje, není vidět a řídí životní rytmy, je připraven jeho učení naslouchat a otevírat se zázrakům života. Bez víry nemáme dostatek odvahy, proto zázraky nejsou možné. Uvědomme si, jaké zázraky jsme zažili během tohoto roku, jak jsme se proměnili během posledních 12 let, co vše je možné, co jsme dříve neviděli a teď zříme.

4.12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Chironem v Beranu, který je ve znamení Střelce v povýšení. Každé zranění má svůj důvod. Je součástí vesmírné inteligence, která tvoří a ví, co dělá. Díky zranění, které sami prožijeme, se proměňujeme, s pokorou přistupujeme k životu, objevujeme skryté zákonitosti a učíme se porozumět životu a tomu, co se děje. Když pochopíme, že nic není černé ani bílé, přestaneme soudit, smíříme se a přijmeme život takový jaký je, se vším, co nám přináší. Když se umoudříme, dospějeme k moudrosti a staneme se zraněným léčitelem, který má pokoru, hluboké porozumění a uzdravuje svojí moudrostí a soucitem, neboť své znalosti získal nejen učením, ale také vlastní prožitou zkušeností. I když jsou prožitky nepřenositelné, jejich sdílení pomáhá podobně zraněným. 

4.12. se Neptun v Rybách obrátí do přímého směru, kde do března 2025 ukončuje svůj 165letý cyklus. Neptun nás navrací do jednoty. I když na pozemské úrovni je jednota narušena, proto někomu přisuzujeme větší či menší hodnotu a dáváme mu větší či menší význam, z vesmírného hlediska jsme všichni jedno, všichni jsme stejní a nikdo není víc ani míň. Uvědomme si, že každý jsme dítětem božím, že Vesmír či Bůh nás miluje stejně jako všechny své děti a do každého z nás otiskl své božské schopnosti. Každý máme nadání od Boha, které můžeme projevit na tomto světě a tím tvořit božský svět. 

V době svého obratu vytvoří Neptun neharmonický aspekt s Venuší ve Střelci. Pokud se podceňujeme, sami snižujeme svoji hodnotu. Když si nevěříme, nezkusíme to, co nás láká, co se nám libí, co bychom rádi zažili anebo dělali. Když to neděláme, neprojevujeme své božské nadání, jsme nespokojení a připadáme si bezcenní, ale naše hodnota neleží nikde mimo nás, je v nás. Celým svým tělem, činností a výtvory otiskujeme svoji vnitřní krásu do všeho, co tvoříme. Uvolněme se a vše, co děláme, dělejme s láskou. Nepotřebujeme k tomu nic víc, než to, co máme.

Venuše ve Střelci 9.12. vytvoří neharmonicky aspekt s Jupiterem v Rybách. Hromaděním hmoty svoji hodnotu nezvýšíme, ale můžeme povyrůst, když pustíme vše, co se nám nepovedlo anebo dopadlo jinak, než jsme chtěli. Nehledejme hojnost v hmotných statcích, ale zažívejme hojnost v laskavosti svého srdce. Mějme se rádi, odpouštějme a otvírejme své srdce. Podělme se o jeho bohatství, vysílejme laskavé energie, věnujme druhým úsměv, pohlaďme vřelým slovem a objímejme své milované. Láska je nejvyšší síla, která nás přitahuje jako magnety a tím sjednocuje.  

8.12. vytvoří Slunce opozici s Marsem v Blížencích. Každá filosofie je pravdivá jen omezeně, do určité míry. Můžeme se dohadovat a bojovat za svou pravdu, filosofii a víru, ale pravda jednoho může být pro druhé nepravdivá. Budeme-li diskutovat o teplotě, může být pravdou, že 10 °C znamená, že je teplo, pokud máme zimní období, ale také je pravda, že 10°C v létě značí, že je chladno. Když se o tom budou dohadovat obyvatelé Aljašky s obyvateli blízko rovníku, pravděpodobně se nedohodnou, protože každý má jinou představu o chladné teplotě. Kdo je radikální ve svých názorech, je pro něho každý, kdo s ním nesouhlasí, nebezpečný, proto se ho všemožnými způsoby snaží zastrašit a přinutit, aby změnil přesvědčení, anebo se ho snaží zbavit, aby mu nepřekážel v cestě. Nemusíme nikoho přesvědčovat ani mu vnucovat svoji víru, pravdu a filosofii, ale stačí, když ji budeme sami žít. Když svoji pravdu žijeme, časem se ukáže a zviditelní v realitě, protože to, v co věříme, se zhmotňuje.  

12.12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři. Když nasloucháme sami sobě a dovolíme si jít za tím, v co věříme, osvobozujeme se od starých přesvědčení, systémů a struktur. Měníme-li svoje omezení, přenastavujeme své hranice, čímž se automaticky mění hranice druhých, kteří automaticky reagují. Postavme se za sebe a nenechme se omezovat strachem a zastrašit těmi, kteří se nás snaží ovládat. Každou překážku, která nám přijde do cesty, jsme schopni zvládnout. Je výzvou, která nás posouvá, posiluje a osvobozuje. Tak se stáváme mistry svého života a svým příkladem ukazujeme, co vše je možné a tím měníme společenské systémy a struktury. 

13.12. vytvoří Pluto v Kozorohu opozici na Černou Lunu v Raku. Pokud jsme přesvědčení, že je naše duše „černá“ a je na nás něco špatně, protože nezapadáme do stanovených škatulek anebo nevyhovujeme systémovým tabulkám, které jsme si jako společnost vytvořili, máme potřebu se skrývat. Máme-li strach, že naši nedokonalost někdo odhalí, jsme stále ve střehu a chováme se nepřirozeně. Nebojme se odhalení, svých chyb a nedokonalosti. Pokud žijeme obyčejný život, nemáme co skrývat, není na nás nic špatného. Všichni máme své temné stránky, jen někteří je dokáží lépe maskovat a v případě, že jsou odhaleni, nic nepřiznají a ještě shodí vinu na druhé. Cítí-li se jako vítězové, roste jejich moc a sláva, my k nim vzhlížíme a ten, kdo se neumí správně bránit, má pocit, že nespravedlnost vládne světu. Jenže nic netrvá věčně. Vše, co bude odhaleno, slouží k tomu, aby bylo očištěno a navráceno do rovnováhy. Přijměme svoji temnotu s láskou, protože je nám přirozená a je v ní ukryt náš potenciál, který je rozpoznán, až když je osvětlen.

14.12. Slunce vytvoří neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Tento aspekt by se dal vyjádřit rčením: „Pýcha předchází pád.“ Buďme v pokoře a důvěřujeme Vesmíru, že se o nás stará, vede naše kroky a dostáváme to, co potřebujeme. Když se nám v životě daří, děkujme za to, že nás Vesmír zahrnuje hojností. Pokud máme pocit nedostatku, uvolněme se a poprosme Vesmír, aby z nás sejmul to, co brání dostatku, aby se k nám dostal a požádejme jej o pomoc s tím, s čím si nevíme rady. Všímejme si signálů a naslouchejme znamením, která k nám přicházejí. Buďme trpěliví, nepovyšujme se ani neponižujme, protože jako mávnutím proutku může být všechno jinak.

A na závěr si můžeme zazpívat s Karlem Gottem písničku Jdi za štěstím: „Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Včerejšků se zbav a chorý, i když zdráv, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč ze svých bran a láskou jenom hnán, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jako řeky proud, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko.“