3. 7. 2023 ve 13:38 nastane úplněk v Kozorohu, který potrvá od 2. 7. 19:20 do 4. 7. 19:30, během něhož budou Slunce s Merkurem v Raku a Lunu v Kozorohu podporovat naši učitelé, Jupiter z Býka a Saturn z Ryb a zároveň Chiron v Beranu bude v příznivém aspektu na Černou Lunu ve Lvu, která bude v blízkosti Venuše a Marsu.

Naše negativní pocity a emoce touží po přijetí a splynutí stejně jako ty pozitivní. Pokud bojujeme s negativními emocemi či je živíme, místo abychom je přijali a propustili, škodíme sami sobě a ubližujeme svému tělu. Když převezmeme zodpovědnost za své pocity a přestaneme obviňovat druhé z toho, jak se cítíme, otevře se nám nový prostor, ve kterém můžeme tvořit a rozvíjet se.

Pocity a emoce nás informují, jak se cítíme a pokud se necítíme dobře, znamená to, že byla narušena naše bezpečná zóna, překročeny hranice, proto se cítíme nekomfortně, v ohrožení a to nás nutí něco udělat. Každý reagujeme jinak. Někdo se raději stáhne do bezpečí, jiný útočí, aby se ochránil. Podobné situace v nás vyvolávají podobné pocity, které odpovídají našemu naprogramování z dětství, a tento program nás udržuje v „začarovaném“ kruhu. Nemůžeme změnit situace, ale můžeme změnit své jednání a to, jak na ně reagujeme. Tyto situace a s nimi spojené pocity jsou pro nás výzvou, abychom přerostli své vzorce z dětství. Když výzvy přijímáme, poznáváme neznámé, učíme se, rosteme a dospíváme.

Přijměme své negativní emoce, které nás vyzývají ke změně. Nemůžeme změnit minulost a to, co se nám stalo, ale můžeme změnit své smýšlení, kterým vystoupíme z kruhu a vytvoříme si jinou budoucnost. Využijme podporu Jupitera, který otvírá prostor pro tvoření, abychom využili potenciál toho, co zatracujeme a Saturna, který nás vyzývá k odpuštění a rozpuštění. Pustíme-li minulost, přestaneme se utápět v negativních pocitech. Za každým odpuštěním je hluboká láska.

Dopřejme si s Chironem v Beranu to, co potřebujeme, abychom uzdravili své srdce. Když trváme na odplatě anebo se chceme pomstít za to, co nám kdo provedl a co se nám stalo, držíme ve svém srdci jed, ze kterého vychází naše zákeřné jednání. Zatímco jed v srdci nás ničí, laskavé srdce nás uzdravuje. Každý máme schopnost i možnost se uzdravit.

Využijme úplněk k léčení, pouštějme, odpouštějme a dělejme si hezky. Život je hra založená na pocitech a emocích. Pečujme o sebe a tvořme si svůj život tak, abychom se cítili dobře. Bude-li nám samotným krásně, budeme se cítit hezky. Když naplníme své srdce radostí, láska prostoupí celé naše tělo a svým světlem nás uzdraví.