6. 4. 2023 v 6:34 nastane úplněk ve Vahách, který začne 4. 4. ve 23:51 a potrvá do 7. 4. 8:30, při kterém se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který ukáže, jak máme poléčená svá zranění z dětství.

Děti jsou plně závislé na svých rodičích a v moci autorit, které si často neuvědomují, jak svým autoritářským chováním, nadměrnou či nedostatečnou péčí, starostlivostí a ochranou dokáží ublížit. Když rodiče nevěří sobě, nedůvěřují ani svým dětem a projektují na ně své stíny, jimiž je zatěžují a zastiňují jejich vědomí. Tyto stíny, mentální programy a vzorce jsou uloženy v našem podvědomí, přenášíme je do svých vztahů a na své děti. Každé dítě může své rodiče „přerůst“ a vírou v sebe se uzdravit.

Cesta víry je cestou důvěry a odvahy, kdy se dostáváme na duchovní cestu, při které náš duch roste, a poznáváme něco, co nás přesahuje, je skryté a nepochopitelné a jako zázrakem léčí naše zranění. Když víme, co nám pomáhá a dělá dobře, víme, že jsme na správné cestě a roste naše víra a sebedůvěra. Čím více upevňujeme svoji sebedůvěru, vnitřně sílíme a uzdravujeme se.

Nikdo jiný než my sami nás nemůže uzdravit a už vůbec ne ten, kdo nás zranil. Schopnost léčení máme každý sám. K uzdravení či uschopnění musíme být schopni změnit stará přesvědčení, zažité stereotypy a často i lidi a prostředí kolem sebe. Dokud se bojíme bolesti, jsme vězni starých zapouzdřených zranění a jen přežíváme, pokud nás sama bolest či otevření staré rány nepřivedou na cestu léčení a hledání duchovní příčiny nemoci.

Cesta léčení je cestou do nitra, do své minulosti a ke svým kořenům. Dokážeme-li se vcítit do role svých rodičů a začneme se dívat jejich optikou, z jejich úhlu pohledu a úrovně vědomí, která se s každou generací zvyšuje, možná dojdeme k tomu, že bychom pod okolnostmi, ve kterých oni žili, pravděpodobně jednali stejně. Když je dokážeme pochopit, jsme schopni jim odpustit. Odpustíme-li sami sobě, protože jako děti jsme neměli jinou možnost, osvobodíme se od starých zranění, začneme žít a kvést.

Věřme, že lék na naše zranění existuje a najdeme jej na spirituální cestě. Najděme podobně laděné lidi, kteří nás mohou inspirovat. Hýčkejme se, dejme si péči a podporu a otevřme se duchovní pravdě, že za každou bolestí je hluboké prozření, které nás vede k moudrosti, soucitu a bezpodmínečné lásce, která vše léčí. Vylaďme se na frekvenci lásky a přelaďme se na vyšší vibrace, při kterých nás hmotný svět netíží.