20. 2. 2023 v 5:56 nastane novoluní v Rybách, které vyvrcholí v 8:05 a potrvá do 22. 2. 6:14, jež je okamžikem odevzdání, odpuštění a smíření. Jeho vládce Neptun, který nám dává požehnání, bude v blízkosti Venuše, čímž se bezpodmínečná láska spojuje s pozemskou. Odevzdejme se do rukou božích, otevřme své srdce a nechme si požehnat, aby mohlo být božství tvořeno skrze nás. Poprosme, aby z nás bylo sejmuto vše, co nás tíží a jako koule táhne ke dnu.

Slunce s Lunou budou blízko Saturna, proto budeme konfrontováni se skutečností, že každý máme svobodnou volbu a možnost rozhodnout se, jak svůj život prožijeme. Můžeme v sobě živit toxické pocity, kterými si otravujeme život a utápíme se v nich anebo je propustíme a odevzdáme se bohu moří, jezer a pramenů Neptunovi, vládci znamení Ryb, který nás jako bárku na moři odnese, tam, kde máme být (třeba na pláž, kde budeme ležet jako vyvrženej vorvaň :-)). Na našem postoji záleží a jedině svým konáním můžeme „kouli na noze“ odříznout. Najdeme-li odvahu pustit, co nemůžeme změnit, bude to nejšťastnější moment v našem životě. Když propustíme všechny negativní pocity, kterými jsme zaplaveni a odpustíme, dáme si největší dar a náš život se promění.

Meditujme, spojujme se s jednou myšlenkou, tou, která nás vede ke světlu, do Jednoty a propojujme se s Vesmírem, přírodou a energií Veškerenstva. Jsme součástí celku a jsme-li v souladu s Vesmírem, slyšíme, jak k nám promlouvá přes symboly a intuici. Vede nás, aby skrze nás bylo tvořeno božství. Důvěřujme své intuici a následujme svůj vnitřní hlas, který je zpočátku, než v něj získáme důvěru, velmi tichý. Ztišme se, ať jej slyšíme.

Rozpouštějme své citové bloky a sněním o své budoucnosti rozšiřujme svou mysl. Když své sny procítíme, jako bychom je již žili, budou se realizovat. Připravme se vnitřně na novou pouť, na cestu, o které sníme a důvěřujme, že je o nás postaráno a vše je tak, jak má být. Nedělejme si starosti, ale s láskou a pokorou děkujme za „obyčejné“ každodenní dary, které dostáváme, jež jsou pro nás tak automatické a všední, že je jako šeď přehlížíme a nevážíme si jich. Oceňme dar života, možnost prožívat život na Zemi, než se sami rozplyneme jako světlo a splyneme v jednom Bohu, světle.